Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Brønnerud skole
Drøbakveien 63
1433 ÅS
Org.nr 974603195
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Brønnerud skole 0,0
Ås kommune 2,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,9 2,9
Lesing, fritatt
Brønnerud skole 0,0
Ås kommune 2,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,9 2,8 3,5
Regning, fritatt
Brønnerud skole 0,0
Ås kommune 2,5
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 2,6 3,2
Engelsk, ikke deltatt
Brønnerud skole 0,0
Ås kommune 0,8
Viken fylke
Nasjonalt 1,6 1,5
Lesing, ikke deltatt
Brønnerud skole 0,0
Ås kommune 0,4
Viken fylke
Nasjonalt 1,4 1,3 1,7
Regning, ikke deltatt
Brønnerud skole 5,3
Ås kommune 1,6
Viken fylke
Nasjonalt 1,5 1,4 2,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no