Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 22,7 14,6 0,0
Lesing, fritatt 22,7 14,6 0,0
Regning, fritatt 11,4 12,5 0,0
Engelsk, ikke deltatt 4,5 0,0
Lesing, ikke deltatt 25,0 3,0
Regning, ikke deltatt 4,5 3,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no