Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 1438
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 8,8 22,7 14,6
Lesing, fritatt 22,8 22,7 14,6
Regning, fritatt 12,3 11,4 12,5
Engelsk, ikke deltatt 17,5 4,5
Lesing, ikke deltatt 3,5 25,0
Regning, ikke deltatt 15,8 4,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no