Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Brekstad barneskole
Kirkeveien 3B
7130 BREKSTAD
Org.nr 974620472
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Brekstad barneskole 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,2 11,6 5,0
Nasjonalt 6,4 7,1 5,7
Lesing, fritatt
Brekstad barneskole 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,3 14,3 6,7
Nasjonalt 8,2 9,3 7,1
Regning, fritatt
Brekstad barneskole 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 7,3 9,8 5,0
Nasjonalt 6,9 8,1 5,7
Engelsk, ikke deltatt
Brekstad barneskole 6,5 8,3 5,3
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,9 4,5 3,4
Nasjonalt 3,1 3,4 2,8
Lesing, ikke deltatt
Brekstad barneskole 6,5 8,3 5,3
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,3 5,4 3,3
Nasjonalt 3,7 4,1 3,4
Regning, ikke deltatt
Brekstad barneskole 6,5 8,3 5,3
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 6,0 4,5 7,5
Nasjonalt 3,7 4,0 3,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no