Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Brekstad barneskole
Kirkeveien 3B
7130 BREKSTAD
Org.nr 974620472
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Brekstad barneskole 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,3 6,8 3,7
Nasjonalt 5,4 6,7 4,0
Lesing, fritatt
Brekstad barneskole 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,1 6,7 3,4
Nasjonalt 5,6 7,1 4,1
Regning, fritatt
Brekstad barneskole 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,2 5,1 3,3
Nasjonalt 4,8 5,6 4,0
Engelsk, ikke deltatt
Brekstad barneskole 6,5 8,3 5,3
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,0 2,2 1,8
Nasjonalt 1,5 1,7 1,3
Lesing, ikke deltatt
Brekstad barneskole 6,5 8,3 5,3
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,0 2,5 1,5
Nasjonalt 1,4 1,6 1,2
Regning, ikke deltatt
Brekstad barneskole 6,5 8,3 5,3
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,3 2,7 1,8
Nasjonalt 1,4 1,6 1,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no