Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Brekstad barneskole
Kirkeveien 3B
7130 BREKSTAD
Org.nr 974620472
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Brekstad barneskole
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,8 7,2 4,4
Nasjonalt 5,7 7,0 4,4
Lesing, fritatt
Brekstad barneskole 16,7 38,5 0,0
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,6 7,4 3,6
Nasjonalt 5,9 7,3 4,4
Regning, fritatt
Brekstad barneskole
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,7 5,7 3,6
Nasjonalt 5,0 5,8 4,1
Engelsk, ikke deltatt
Brekstad barneskole
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 1,0 1,0 1,0
Nasjonalt 1,3 1,6 1,0
Lesing, ikke deltatt
Brekstad barneskole 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke 1,1
Nasjonalt 1,1 1,3 0,8
Regning, ikke deltatt
Brekstad barneskole
Ørland kommune
Trøndelag - Trööndelage fylke
Nasjonalt 1,1 1,2 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no