Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bømlo kommune
Kommunenr 4613
Alle grunnskoler med adresse i Bømlo kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt 7,0 6,8 7,3
Lesing, fritatt
Regning, fritatt
Engelsk, ikke deltatt 1,1
Lesing, ikke deltatt
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no