Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bømlo kommune
Kommunenr 4613
Alle grunnskoler med adresse i Bømlo kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Bømlo kommune 4,5 5,7 7,0
Vestland fylke
Nasjonalt 2,6 2,9 3,5 3,6 3,8
Lesing, fritatt
Bømlo kommune 2,9 6,3
Vestland fylke
Nasjonalt 3,0 2,9 3,5 3,5 3,7
Regning, fritatt
Bømlo kommune 3,1
Vestland fylke
Nasjonalt 2,4 2,7 3,3 3,3 3,4
Engelsk, ikke deltatt
Bømlo kommune 0,6 1,1
Vestland fylke
Nasjonalt 2,6 1,5 1,5 1,4 1,4
Lesing, ikke deltatt
Bømlo kommune 0,6 0,6
Vestland fylke
Nasjonalt 2,8 1,5 1,3 1,1 1,0
Regning, ikke deltatt
Bømlo kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 2,6 1,5 1,2 1,2 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no