Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bømlo kommune
Kommunenr 1219
Alle grunnskoler med adresse i Bømlo kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Bømlo kommune 5,3 5,8 5,9 5,9 4,8
Hordaland fylke 4,7 4,4 4,9 5,3 4,7
Nasjonalt 4,6 4,4 4,9 5,5 5,7
Lesing, fritatt
Bømlo kommune 8,3 3,2 5,9 4,3 4,8
Hordaland fylke 4,9 4,4 4,7 5,2 4,9
Nasjonalt 5,0 4,9 4,9 5,5 5,9
Regning, fritatt
Bømlo kommune 5,3 3,8 3,2 5,4
Hordaland fylke 3,9 3,4 3,9 4,6 4,4
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1 4,7 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Bømlo kommune 1,8 0,6 4,3
Hordaland fylke 1,4 1,8 2,4 1,5 1,6
Nasjonalt 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4
Lesing, ikke deltatt
Bømlo kommune 0,6 0,6 2,7 0,6
Hordaland fylke 1,6 2,9 2,1 1,1 1,3
Nasjonalt 2,5 3,0 1,5 1,3 1,2
Regning, ikke deltatt
Bømlo kommune 0,6 2,7 0,5 0,6
Hordaland fylke 1,3 1,9 1,9 1,0 1,1
Nasjonalt 1,6 1,9 1,6 1,3 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no