Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bø ungdomsskole
Astersetveien 2
8475 STRAUMSJØEN
Org.nr 974581892
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Bø ungdomsskole
Bø kommune
Nordland fylke
Nasjonalt 3,8 4,7 2,7
Lesing, fritatt
Bø ungdomsskole
Bø kommune
Nordland fylke
Nasjonalt 3,6 4,6 2,6
Regning, fritatt
Bø ungdomsskole 0,0 0,0 0,0
Bø kommune 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke
Nasjonalt 3,4 4,2 2,5
Engelsk, ikke deltatt
Bø ungdomsskole 11,1
Bø kommune 11,1
Nordland fylke
Nasjonalt 1,3 1,4 1,2
Lesing, ikke deltatt
Bø ungdomsskole 11,1
Bø kommune 11,1
Nordland fylke
Nasjonalt 1,0 1,0 0,9
Regning, ikke deltatt
Bø ungdomsskole 8,0 6,3 11,1
Bø kommune 8,0 6,3 11,1
Nordland fylke 2,4
Nasjonalt 1,1 1,2 1,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no