Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune
Kommunenr 1867
Alle grunnskoler med adresse i Bø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 19,2
Lesing, fritatt 19,2
Regning, fritatt 0,0 19,2
Engelsk, ikke deltatt
Lesing, ikke deltatt 11,5
Regning, ikke deltatt 0,0 11,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no