Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bodø kommune
Kommunenr 1804
Alle grunnskoler med adresse i Bodø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 5,6 4,1 3,4 4,7 5,6
Lesing, fritatt 4,2 5,0 2,9 5,4 5,4
Regning, fritatt 3,0 3,4 2,6 3,8 3,6
Engelsk, ikke deltatt 3,7 5,0 6,7 2,7 3,2
Lesing, ikke deltatt 3,8 3,2 5,3 1,4 4,2
Regning, ikke deltatt 4,3 3,4 5,1 1,8 3,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no