Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bindal kommune
Kommunenr 1811
Alle grunnskoler med adresse i Bindal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Bindalseidet skole Sa (privat) 0,0 0,0
Terråk skole 0,0 0,0
Lesing, fritatt
Bindalseidet skole Sa (privat) 0,0 0,0
Terråk skole 0,0 0,0
Regning, fritatt
Bindalseidet skole Sa (privat) 0,0 0,0
Terråk skole 0,0 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Bindalseidet skole Sa (privat) 0,0
Terråk skole 0,0
Lesing, ikke deltatt
Bindalseidet skole Sa (privat) 0,0
Terråk skole 0,0
Regning, ikke deltatt
Bindalseidet skole Sa (privat) 0,0 0,0
Terråk skole 8,3 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no