Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bergen kommune
Kommunenr 4601
Alle grunnskoler med adresse i Bergen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 5,1 5,1 4,9 4,7 5,0
Lesing, fritatt 4,9 4,5 4,7 4,8 5,1
Regning, fritatt 4,1 3,9 4,3 4,2 4,3
Engelsk, ikke deltatt 1,3 1,3 0,8 1,2 0,7
Lesing, ikke deltatt 0,6 1,1 0,5 0,8 0,5
Regning, ikke deltatt 1,4 1,1 0,5 0,7 0,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no