Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 3813
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 8,6 4,9
Lesing, fritatt 10,0 4,9
Regning, fritatt 7,1 5,8
Engelsk, ikke deltatt 1,4
Lesing, ikke deltatt 1,0
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no