Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 3813
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 8,3 14,3
Lesing, fritatt 9,5 12,1
Regning, fritatt 6,0 12,1
Engelsk, ikke deltatt 1,2
Lesing, ikke deltatt 1,1
Regning, ikke deltatt
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no