Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 3813
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0
Langesund barneskole 10,6
Langesund ungdomsskole 19,5
Rugtvedt skole
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Lesing, fritatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0
Langesund barneskole 12,8
Langesund ungdomsskole 22,0 16,1
Rugtvedt skole 16,7 0,0
Rønholt skole 0,0
Stathelle barneskole
Regning, fritatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0 0,0
Langesund barneskole 10,6
Langesund ungdomsskole 22,0 19,4
Rugtvedt skole
Rønholt skole 0,0 0,0
Stathelle barneskole
Engelsk, ikke deltatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 6,7
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole
Rugtvedt skole
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Lesing, ikke deltatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 2,4
Rugtvedt skole 0,0
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Regning, ikke deltatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole 2,4
Rugtvedt skole
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no