Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 3813
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 8,4 9,3
Lesing, fritatt 9,7 8,3 6,6
Regning, fritatt 6,5 8,8 7,9
Engelsk, ikke deltatt 1,3 0,5
Lesing, ikke deltatt 0,6 1,0 0,7
Regning, ikke deltatt 0,6 1,0 1,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no