Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bamble kommune
Kommunenr 3813
Alle grunnskoler med adresse i Bamble kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0 0,0
Langesund barneskole 0,0
Langesund ungdomsskole
Rugtvedt skole 0,0
Rønholt skole 0,0
Stathelle barneskole 0,0 0,0
Lesing, fritatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0 0,0
Langesund barneskole 0,0
Langesund ungdomsskole
Rugtvedt skole 0,0
Rønholt skole 0,0 0,0
Stathelle barneskole 0,0 0,0
Regning, fritatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0 0,0
Langesund barneskole 0,0 0,0
Langesund ungdomsskole
Rugtvedt skole 0,0 0,0
Rønholt skole 0,0 0,0
Stathelle barneskole 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0 16,7
Langesund barneskole 6,3
Langesund ungdomsskole
Rugtvedt skole 0,0
Rønholt skole 0,0
Stathelle barneskole 0,0 0,0
Lesing, ikke deltatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0 0,0
Langesund barneskole 6,3 4,5
Langesund ungdomsskole
Rugtvedt skole 0,0
Rønholt skole 0,0 0,0
Stathelle barneskole 0,0 6,8
Regning, ikke deltatt
Bamble kommune Fellestjenester Skolene
Bamble kommune Paletten Innf.Avd.
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole 0,0 0,0
Langesund barneskole 0,0 0,0
Langesund ungdomsskole
Rugtvedt skole 0,0 0,0
Rønholt skole 0,0 0,0
Stathelle barneskole 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no