Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Bærum kommune
Kommunenr 3024
Alle grunnskoler med adresse i Bærum kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Anna Krefting skole 0,0 0,0 0,0
Bekkestua barneskole 0,0
Bekkestua skole
Bjørnegård skole
Blommenholm skole 0,0 0,0 0,0
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 9,7 9,2 0,0 0,0
Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole
Bærums Verk skole 0,0 0,0
Eikeli skole 0,0
Eiksmarka skole 0,0
Eineåsen skole - Avd Belset
Eineåsen skole - Avdeling Gommerud
Emma Hjorth skole 0,0
Evje skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjettum skole
Glassverket skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grav skole 0,0
Gullhaug skole 0,0 0,0
Haslum skole 0,0 0,0 0,0
Haug skole og ressurssenter
Hauger skole
Hosle skole 0,0
Hosletoppen skole
Hundsund ungdomsskole
Høvik skole 0,0 0,0 0,0
Høvik Verk skole 0,0 0,0 0,0
Jar skole 0,0 0,0
Jong skole 0,0 0,0
Levre skole 7,9 6,0
Lommedalen skole 0,0 0,0 0,0
Lysaker skole 0,0 0,0 0,0
Løkeberg skole 0,0 0,0 0,0
Mølladammen ungdomsskole
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Oksenøya skole
Oslo International School (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ramstad skole
Ringstabekk skole
Rykkinn skole 6,3 17,5 8,7
Sandviksbukta skole
Skarva skole
Skui skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Snarøya skole 0,0 0,0 0,0
Solberg skole
Stabekk skole 0,0 0,0 8,1
Steinerskolen i Bærum - Grunnskoleundervisning (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stiftelsen Bærum Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0
Storøya skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Tanum skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vøyenenga skole
Østerås skole
Lesing, fritatt
Anna Krefting skole 0,0 0,0 0,0
Bekkestua barneskole 0,0
Bekkestua skole
Bjørnegård skole
Blommenholm skole 0,0 0,0 0,0
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 9,7 9,2 0,0 0,0
Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole
Bærums Verk skole 0,0 0,0
Eikeli skole 0,0
Eiksmarka skole 0,0 0,0
Eineåsen skole - Avd Belset
Eineåsen skole - Avdeling Gommerud
Emma Hjorth skole 0,0 12,8
Evje skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjettum skole
Glassverket skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grav skole 0,0
Gullhaug skole 0,0 0,0 0,0
Haslum skole 0,0 0,0 0,0
Haug skole og ressurssenter
Hauger skole
Hosle skole 0,0
Hosletoppen skole
Hundsund ungdomsskole
Høvik skole 0,0 0,0 0,0
Høvik Verk skole 0,0 0,0 0,0
Jar skole 0,0 0,0
Jong skole 0,0 0,0
Levre skole 9,2
Lommedalen skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Lysaker skole 0,0 0,0 0,0
Løkeberg skole 0,0 0,0 0,0
Mølladammen ungdomsskole
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Oksenøya skole
Oslo International School (privat) 0,0 0,0 0,0
Ramstad skole
Ringstabekk skole
Rykkinn skole 7,3 15,8 8,7
Sandviksbukta skole
Skarva skole
Skui skole 0,0 0,0 0,0
Snarøya skole 0,0 0,0 0,0
Solberg skole
Stabekk skole 8,1 0,0 0,0 8,1
Steinerskolen i Bærum - Grunnskoleundervisning (privat) 0,0 0,0 0,0
Stiftelsen Bærum Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0
Storøya skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tanum skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vøyenenga skole
Østerås skole
Regning, fritatt
Anna Krefting skole 0,0 0,0 0,0
Bekkestua barneskole 0,0
Bekkestua skole
Bjørnegård skole
Blommenholm skole 0,0 0,0 0,0
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 11,3 9,2 0,0 0,0 7,4
Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole
Bærums Verk skole 0,0 0,0
Eikeli skole 0,0
Eiksmarka skole 0,0 0,0
Eineåsen skole - Avd Belset
Eineåsen skole - Avdeling Gommerud
Emma Hjorth skole 0,0
Evje skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjettum skole
Glassverket skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grav skole 0,0
Gullhaug skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Haslum skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Haug skole og ressurssenter
Hauger skole
Hosle skole 0,0 0,0
Hosletoppen skole
Hundsund ungdomsskole
Høvik skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Høvik Verk skole 0,0 0,0
Jar skole 0,0 0,0
Jong skole 0,0 0,0
Levre skole
Lommedalen skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Lysaker skole 0,0 0,0 0,0
Løkeberg skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Mølladammen ungdomsskole
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Oksenøya skole
Oslo International School (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ramstad skole
Ringstabekk skole
Rykkinn skole 7,3 14,0 7,2
Sandviksbukta skole
Skarva skole
Skui skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Snarøya skole 0,0 0,0 0,0
Solberg skole
Stabekk skole 8,1 0,0 0,0
Steinerskolen i Bærum - Grunnskoleundervisning (privat) 0,0 0,0 0,0
Stiftelsen Bærum Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0
Storøya skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Tanum skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Vøyenenga skole
Østerås skole
Engelsk, ikke deltatt
Anna Krefting skole 0,0 2,3 1,4
Bekkestua barneskole 0,0
Bekkestua skole
Bjørnegård skole
Blommenholm skole 0,0 0,0 0,0
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 1,6 1,5 3,3 1,9
Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole
Bærums Verk skole 0,0 0,0
Eikeli skole 1,3
Eiksmarka skole 4,8
Eineåsen skole - Avd Belset
Eineåsen skole - Avdeling Gommerud
Emma Hjorth skole 2,5
Evje skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjettum skole
Glassverket skole 0,0 0,0 0,0 66,7
Grav skole 0,0
Gullhaug skole 5,7 0,0
Haslum skole 1,3 1,4 1,4
Haug skole og ressurssenter
Hauger skole
Hosle skole 1,4
Hosletoppen skole
Hundsund ungdomsskole
Høvik skole 1,4 0,0 2,4
Høvik Verk skole 7,3 4,0 2,1
Jar skole 1,3 0,0
Jong skole 0,0 1,8
Levre skole 2,6 2,4
Lommedalen skole 3,8 8,2 1,8
Lysaker skole 0,0 0,0 2,7
Løkeberg skole 1,4 1,2 0,0
Mølladammen ungdomsskole
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Oksenøya skole
Oslo International School (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ramstad skole
Ringstabekk skole
Rykkinn skole 0,0 1,4
Sandviksbukta skole
Skarva skole
Skui skole 0,0 1,8 1,8 7,7
Snarøya skole 0,0 0,0 3,6
Solberg skole
Stabekk skole 8,9 1,9 1,6
Steinerskolen i Bærum - Grunnskoleundervisning (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
Stiftelsen Bærum Montessoriskole (privat) 6,7 0,0 11,8 9,1
Storøya skole 0,0 0,0 0,0 1,3
Tanum skole 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
Vøyenenga skole
Østerås skole
Lesing, ikke deltatt
Anna Krefting skole 2,3 0,0 1,4
Bekkestua barneskole 0,0
Bekkestua skole
Bjørnegård skole
Blommenholm skole 0,0 0,0 0,0
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 1,6 1,5 1,7 0,0
Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole
Bærums Verk skole 0,0 0,0
Eikeli skole 0,0
Eiksmarka skole 0,0 3,6
Eineåsen skole - Avd Belset
Eineåsen skole - Avdeling Gommerud
Emma Hjorth skole 2,5
Evje skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjettum skole
Glassverket skole 0,0 0,0 0,0
Grav skole 0,0
Gullhaug skole 2,9 0,0 1,8
Haslum skole 1,3 1,4 1,4
Haug skole og ressurssenter
Hauger skole
Hosle skole 0,0
Hosletoppen skole
Hundsund ungdomsskole
Høvik skole 0,0 0,0 3,6
Høvik Verk skole 5,5 4,0 0,0
Jar skole 0,0 0,0
Jong skole 0,0 1,8
Levre skole 2,6
Lommedalen skole 0,0 5,9 3,6 0,0
Lysaker skole 0,0 0,0
Løkeberg skole 2,9 0,0 1,4
Mølladammen ungdomsskole
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Oksenøya skole
Oslo International School (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ramstad skole
Ringstabekk skole
Rykkinn skole 0,0 1,4
Sandviksbukta skole
Skarva skole
Skui skole 0,0 3,6 7,7
Snarøya skole 0,0 0,0 0,0
Solberg skole
Stabekk skole 0,0 7,1 1,9 1,6
Steinerskolen i Bærum - Grunnskoleundervisning (privat) 0,0 0,0 4,3
Stiftelsen Bærum Montessoriskole (privat) 0,0 0,0
Storøya skole 4,5 0,0 0,0 1,7 1,3
Tanum skole 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
Vøyenenga skole
Østerås skole
Regning, ikke deltatt
Anna Krefting skole 0,0 0,0 1,4
Bekkestua barneskole 0,0
Bekkestua skole
Bjørnegård skole
Blommenholm skole 0,0 0,0 0,0
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole 3,2 0,0 3,3 1,9
Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole
Bærums Verk skole 0,0 0,0
Eikeli skole 0,0
Eiksmarka skole 0,0 1,2
Eineåsen skole - Avd Belset
Eineåsen skole - Avdeling Gommerud
Emma Hjorth skole 2,5
Evje skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Gjettum skole
Glassverket skole 0,0 0,0
Grav skole 0,0
Gullhaug skole 2,9 0,0 0,0 0,0
Haslum skole 1,3 1,1 1,4 0,0
Haug skole og ressurssenter
Hauger skole
Hosle skole 0,0 0,0
Hosletoppen skole
Hundsund ungdomsskole
Høvik skole 1,4 0,0 0,0 0,0 2,4
Høvik Verk skole 1,8 2,0
Jar skole 0,0 0,0
Jong skole 0,0 1,8
Levre skole
Lommedalen skole 2,5 5,9 1,8 0,0
Lysaker skole 2,8 4,4 2,7
Løkeberg skole 0,0 1,4 0,0 0,0
Mølladammen ungdomsskole
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Oksenøya skole
Oslo International School (privat) 0,0 0,0 0,0 6,3
Ramstad skole
Ringstabekk skole
Rykkinn skole 0,0 1,4
Sandviksbukta skole
Skarva skole
Skui skole 0,0 0,0 0,0 9,6
Snarøya skole 0,0 4,9 0,0
Solberg skole
Stabekk skole 0,0 3,6 1,9
Steinerskolen i Bærum - Grunnskoleundervisning (privat) 0,0 0,0 0,0
Stiftelsen Bærum Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 5,9
Storøya skole 0,0 0,0 1,7 0,0
Tanum skole 0,0 0,0 0,0 0,0
Vøyenenga skole
Østerås skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no