Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

  Illustrasjon for en enhet
  Aust-Agder fylke
  Alle skoler med adresse i Aust-Agder fylke (offentlige og private)
  Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
  Engelsk, fritatt 4,4 4,7 5,2 4,8 4,9
  Lesing, fritatt 6,0 5,7 5,5 5,9 4,5
  Regning, fritatt 5,1 4,9 4,4 4,0 3,9
  Engelsk, ikke deltatt 0,2 0,7 Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år 1,6 3,5 2,5
  Lesing, ikke deltatt 0,8 0,4 Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år 0,6 3,7 2,1
  Regning, ikke deltatt 0,3 0,3 Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år 1,5 2,5 2,6
  Symbolforklaring
  Symbol for tall som er unntatt offentlighet Tall er unntatt offentlighet
  Symbol for tall som ikke publiseres Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Symbol for brudd i tidsrekke Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

  Relevant innhold fra udir.no