Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Asker kommune
Kommunenr 0220
Alle grunnskoler med adresse i Asker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 3,5 3,1 3,2 3,9 5,1
Lesing, fritatt 3,9 3,2 2,8 3,7 5,4
Regning, fritatt 3,1 2,6 2,7 3,2 4,3
Engelsk, ikke deltatt 0,5 2,1 1,6 1,0 0,9
Lesing, ikke deltatt 0,2 3,5 0,9 0,6 0,7
Regning, ikke deltatt 0,7 1,3 1,0 1,3 0,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no