Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 4203
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 5 Trinn 8 Trinn 9
Engelsk, fritatt 7,1
Lesing, fritatt 9,5 15,2
Regning, fritatt 9,5 16,7
Engelsk, ikke deltatt 1,2
Lesing, ikke deltatt 3,6
Regning, ikke deltatt 2,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no