Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 4203
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk, fritatt
Arendal International School (Ais) (privat) 0,0 0,0 0,0
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole
Flosta skole 0,0 0,0 0,0
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole
Myra skole
Nedenes skole 14,3
Nesheim skole 0,0 0,0 0,0
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Lesing, fritatt
Arendal International School (Ais) (privat) 0,0 0,0 0,0
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole 0,0 0,0 0,0
Flosta skole 0,0 0,0 0,0
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole 0,0 0,0 0,0
Myra skole
Nedenes skole 11,9
Nesheim skole 0,0 0,0 0,0
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Regning, fritatt
Arendal International School (Ais) (privat)
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole
Flosta skole 0,0 0,0 0,0
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole
Myra skole
Nedenes skole
Nesheim skole 0,0 0,0 0,0
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Engelsk, ikke deltatt
Arendal International School (Ais) (privat) 0,0 0,0 0,0
Asdal skole
Birkenlund skole 3,7
Eydehavn skole
Flosta skole 0,0 0,0 0,0
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole
Myra skole
Nedenes skole 4,8 5,0 4,5
Nesheim skole 0,0 0,0 0,0
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn 11,1
Lesing, ikke deltatt
Arendal International School (Ais) (privat) 18,2 18,2 18,2
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole 0,0 0,0 0,0
Flosta skole
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole 0,0 0,0 0,0
Myra skole
Nedenes skole 4,8 5,0 4,5
Nesheim skole
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Regning, ikke deltatt
Arendal International School (Ais) (privat) 18,2
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole
Flosta skole
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole
Myra skole
Nedenes skole 4,5
Nesheim skole
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no