Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 4203
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2020-21
Engelsk, fritatt
Arendal International School (Ais) (privat) 0,0
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole
Flosta skole 0,0
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole
Myra skole
Nedenes skole 14,3
Nesheim skole 0,0
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Lesing, fritatt
Arendal International School (Ais) (privat) 0,0
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole 0,0
Flosta skole 0,0
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole 0,0
Myra skole
Nedenes skole 11,9
Nesheim skole 0,0
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Regning, fritatt
Arendal International School (Ais) (privat)
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole
Flosta skole 0,0
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole
Myra skole
Nedenes skole
Nesheim skole 0,0
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Engelsk, ikke deltatt
Arendal International School (Ais) (privat) 0,0
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole
Flosta skole 0,0
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole
Myra skole
Nedenes skole 4,8
Nesheim skole 0,0
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Lesing, ikke deltatt
Arendal International School (Ais) (privat) 18,2
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole 0,0
Flosta skole
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole 0,0
Myra skole
Nedenes skole 4,8
Nesheim skole
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Regning, ikke deltatt
Arendal International School (Ais) (privat)
Asdal skole
Birkenlund skole
Eydehavn skole
Flosta skole
Hisøy skole - 1-10 Skoler
Lunderød skole og ressurssenter
Moltemyr skole
Myra skole
Nedenes skole
Nesheim skole
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Rykene oppvekstsenter - Avd skole
Sandnes skole
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat)
Steinerskolen i Arendal (privat)
Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no