Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 4203
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Arendal kommune 11,5 14,0
Agder fylke 9,3
Nasjonalt 4,5 7,1 5,3 6,1 6,4
Lesing, fritatt
Arendal kommune 13,5 16,3
Agder fylke 8,6
Nasjonalt 4,7 7,4 7,2 8,0 8,2
Regning, fritatt
Arendal kommune 11,5 14,0
Agder fylke 9,3
Nasjonalt 3,9 6,2 5,9 6,2 6,9
Engelsk, ikke deltatt
Arendal kommune 1,9 2,3
Agder fylke 2,5
Nasjonalt 3,5 3,8 3,2 2,5 3,1
Lesing, ikke deltatt
Arendal kommune 3,8 2,3
Agder fylke 6,8
Nasjonalt 4,6 3,9 2,8 2,1 3,7
Regning, ikke deltatt
Arendal kommune 4,7
Agder fylke 2,5
Nasjonalt 4,1 3,6 2,4 2,0 3,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no