Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 4203
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Arendal kommune 11,5 14,0
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 10,7
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Åmli kommune
Åseral kommune
Lesing, fritatt
Arendal kommune 13,5 16,3
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 8,9
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Åmli kommune
Åseral kommune
Regning, fritatt
Arendal kommune 11,5 14,0
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 8,9
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Åmli kommune
Åseral kommune
Engelsk, ikke deltatt
Arendal kommune 1,9 2,3
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 5,4
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Åmli kommune
Åseral kommune
Lesing, ikke deltatt
Arendal kommune 3,8 2,3
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 5,4
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 0,0
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Åmli kommune
Åseral kommune
Regning, ikke deltatt
Arendal kommune 4,7
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Flekkefjord kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 1,8
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune 16,7
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune
Sirdal kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Åmli kommune
Åseral kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no