Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Apo-Skolen
Boecks Gate 1
1473 LØRENSKOG
Org.nr 976637682
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt
Lørenskog kommune 4,5 4,5 5,9
Akershus fylke 3,2 3,6 4,1
Nasjonalt 4,6 4,4 4,9 5,4 5,7
Lesing, fritatt
Lørenskog kommune 4,3 4,5 6,5
Akershus fylke 3,5 3,5 3,6 3,8 4,4
Nasjonalt 5,0 4,9 4,9 5,4 5,9
Regning, fritatt
Lørenskog kommune 3,4 4,7 6,5
Akershus fylke 2,8 3,6
Nasjonalt 3,9 3,7 4,1 4,7 5,0
Engelsk, ikke deltatt
Lørenskog kommune 0,2 1,3 0,2
Akershus fylke 0,8 1,0 1,5
Nasjonalt 1,4 1,9 1,6 1,4 1,3
Lesing, ikke deltatt
Lørenskog kommune 5,7 0,7
Akershus fylke 1,4 4,2 1,1 0,9 1,2
Nasjonalt 2,2 2,9 1,4 1,2 1,1
Regning, ikke deltatt
Lørenskog kommune 0,2 0,7 0,4
Akershus fylke 0,7 1,1
Nasjonalt 1,4 1,8 1,5 1,2 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no