Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Alvdal kommune
Kommunenr 3428
Alle grunnskoler med adresse i Alvdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 0,0 0,0
Lesing, fritatt 0,0 0,0
Regning, fritatt 0,0 0,0
Engelsk, ikke deltatt 4,2 0,0
Lesing, ikke deltatt 4,2 0,0
Regning, ikke deltatt 4,2 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no