Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 19,0 14,5 6,4 13,9
Lesing, fritatt 18,0 11,8 6,4 13,9
Regning, fritatt 9,0 10,5 10,1
Engelsk, ikke deltatt 0,0 1,3 1,3 2,5
Lesing, ikke deltatt 1,0 1,3 3,8 1,3
Regning, ikke deltatt 0,0 1,3 1,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no