Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Akershus fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt 3,1 3,4 3,6 4,2 4,2
Lesing, fritatt 3,5 3,6 3,8 4,4 4,3
Regning, fritatt 2,8 2,9 3,3 3,7 3,7
Engelsk, ikke deltatt 1,7 1,3 1,1 1,5 1,2
Lesing, ikke deltatt 4,4 1,1 0,9 1,2 0,9
Regning, ikke deltatt 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no