Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Agder fylke
Alle grunnskoler med adresse i Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Agder fylke 6,2
Nasjonalt 4,9 5,5 5,7 5,9 5,4
Lesing, fritatt
Agder fylke 6,1
Nasjonalt 4,9 5,5 5,9 6,1 5,7
Regning, fritatt
Agder fylke 5,3
Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 5,2 4,9
Engelsk, ikke deltatt
Agder fylke 1,6
Nasjonalt 1,7 1,5 1,4 1,2 1,6
Lesing, ikke deltatt
Agder fylke 1,5
Nasjonalt 1,5 1,3 1,2 1,1 1,5
Regning, ikke deltatt
Agder fylke 1,5
Nasjonalt 1,6 1,3 1,1 1,1 1,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no