Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Agder fylke
Alle grunnskoler med adresse i Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk, fritatt
Agder fylke 6,2
Akershus fylke (utgått) 3,4 3,6 4,2 4,2
Aust-Agder fylke (utgått) 4,9 5,4 6,4 6,7
Buskerud fylke (utgått) 4,7 6,7 7,2 6,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 7,3 10,1 9,2 8,9
Hedmark fylke (utgått) 4,7 5,7 5,8 5,9
Hordaland fylke (utgått) 4,9 5,3 4,7 6,0
Innlandet fylke 5,3
Møre og Romsdal fylke 4,9 6,8 7,3 7,7 7,3
Nordland fylke 3,5 6,5 6,2 6,1 7,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,9 8,2
Norske skoler i utlandet 0,0 9,8
Oppland fylke (utgått) 4,5 5,0 4,4 5,6
Oslo fylke 7,6 6,1 6,2 6,0 4,9
Rogaland fylke 4,0 4,1 5,5 5,4 5,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,8 6,7 4,3 5,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 4,3
Telemark fylke (utgått) 6,4 5,2 8,2 8,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 7,1
Troms Romsa fylke (utgått) 6,9 7,0 7,6 6,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,9 6,0 5,4
Vest-Agder fylke (utgått) 5,1 5,6 6,3 6,1
Vestfold fylke (utgått) 5,0 6,1 5,5 5,3
Vestfold og Telemark fylke 5,0
Vestland fylke 5,4
Viken fylke 4,7
Østfold fylke (utgått) 4,0 4,6 4,8 5,5
Lesing, fritatt
Agder fylke 6,1
Akershus fylke (utgått) 3,6 3,8 4,4 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,5 4,6 6,0 6,7
Buskerud fylke (utgått) 4,5 6,8 7,8 6,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 7,7 9,4 10,6 10,0
Hedmark fylke (utgått) 4,5 5,5 5,4 6,7
Hordaland fylke (utgått) 4,7 5,2 4,9 6,1
Innlandet fylke 5,2
Møre og Romsdal fylke 4,9 6,8 7,5 8,1 7,6
Nordland fylke 4,0 5,9 6,2 5,8 6,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,8 8,5
Norske skoler i utlandet 0,0 6,1 9,8
Oppland fylke (utgått) 3,7 4,7 4,7 5,6
Oslo fylke 8,3 6,8 7,0 6,7 5,6
Rogaland fylke 4,2 4,3 6,0 5,5 6,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,1 7,0 5,1 5,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 4,4
Telemark fylke (utgått) 5,9 5,2 7,9 7,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 8,2
Troms Romsa fylke (utgått) 6,6 6,6 7,8 7,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,7 6,2 5,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,9 5,4 5,8 5,9
Vestfold fylke (utgått) 4,7 5,9 5,4 5,4
Vestfold og Telemark fylke 5,3
Vestland fylke 5,5
Viken fylke 5,1
Østfold fylke (utgått) 3,9 4,7 5,0 5,8
Regning, fritatt
Agder fylke 5,3
Akershus fylke (utgått) 2,9 3,3 3,7 3,7
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 4,7 4,9 5,9
Buskerud fylke (utgått) 3,5 5,0 6,3 5,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,5 8,1 8,6 8,6
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,9 4,5 5,6
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,6 4,4 5,1
Innlandet fylke 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,1 5,5 6,1 6,7 6,2
Nordland fylke 3,0 5,8 4,8 4,6 5,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,0 6,8
Norske skoler i utlandet 0,0 6,1
Oppland fylke (utgått) 3,0 4,1 4,1 5,0
Oslo fylke 7,1 6,1 6,2 5,8 5,2
Rogaland fylke 3,2 3,4 5,1 5,2 5,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 5,9 3,8 5,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,0 4,1
Telemark fylke (utgått) 5,2 4,4 6,8 6,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 6,3
Troms Romsa fylke (utgått) 5,7 5,4 6,6 5,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,8 5,1 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,4 5,0 5,1
Vestfold fylke (utgått) 4,3 5,4 4,2 3,8
Vestfold og Telemark fylke 4,5
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 3,7 4,6 4,4 4,9
Engelsk, ikke deltatt
Agder fylke 1,6
Akershus fylke (utgått) 1,3 1,1 1,5 1,2
Aust-Agder fylke (utgått) 2,5 2,3 2,5 0,8
Buskerud fylke (utgått) 2,2 1,7 1,4 1,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 0,6 0,7 1,2 2,3
Hedmark fylke (utgått) 1,5 1,3 1,7 2,5
Hordaland fylke (utgått) 2,4 1,5 1,6 0,9
Innlandet fylke 2,7
Møre og Romsdal fylke 0,9 1,0 0,5 0,5 1,2
Nordland fylke 4,6 3,4 3,1 2,5 2,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 0,7 0,6
Norske skoler i utlandet 1,2 2,0
Oppland fylke (utgått) 2,3 1,8 2,8 2,1
Oslo fylke 0,6 0,5 0,6 0,7 1,3
Rogaland fylke 1,6 1,5 0,8 1,2 1,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,6 1,1 0,9 0,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,9 1,8
Telemark fylke (utgått) 1,9 1,8 0,9 1,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 1,7
Troms Romsa fylke (utgått) 0,9 2,7 1,5 0,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 1,0 1,6 2,1
Vest-Agder fylke (utgått) 1,4 2,2 1,4 1,5
Vestfold fylke (utgått) 1,3 0,6 0,6 0,8
Vestfold og Telemark fylke 1,8
Vestland fylke 1,7
Viken fylke 1,1
Østfold fylke (utgått) 2,1 2,0 2,6 1,0
Lesing, ikke deltatt
Agder fylke 1,5
Akershus fylke (utgått) 1,1 0,9 1,2 0,9
Aust-Agder fylke (utgått) 2,1 2,7 1,9 0,7
Buskerud fylke (utgått) 2,2 1,2 0,8 1,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1,0 0,5 0,8 1,8
Hedmark fylke (utgått) 1,4 0,7 1,8 2,2
Hordaland fylke (utgått) 2,1 1,1 1,3 0,6
Innlandet fylke 2,1
Møre og Romsdal fylke 1,2 0,8 0,6 0,4 0,9
Nordland fylke 3,3 2,8 2,7 2,5 2,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 0,6 0,8
Norske skoler i utlandet 1,2 2,4
Oppland fylke (utgått) 2,4 1,7 2,4 2,1
Oslo fylke 0,5 0,4 0,5 0,8 1,8
Rogaland fylke 1,5 1,7 0,6 1,1 1,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,2 0,9 1,2 0,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,8 1,9
Telemark fylke (utgått) 1,4 1,4 1,0 1,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 1,4
Troms Romsa fylke (utgått) 1,3 2,0 1,2 0,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 1,1 1,3 2,1
Vest-Agder fylke (utgått) 1,1 1,9 1,0 1,1
Vestfold fylke (utgått) 1,1 0,4 0,5 0,4
Vestfold og Telemark fylke 2,2
Vestland fylke 1,2
Viken fylke 1,1
Østfold fylke (utgått) 2,1 2,0 2,5 1,0
Regning, ikke deltatt
Agder fylke 1,5
Akershus fylke (utgått) 1,3 1,2 1,1 0,9
Aust-Agder fylke (utgått) 2,6 1,9 1,9 1,3
Buskerud fylke (utgått) 2,2 1,1 1,2 1,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 0,7 1,5 0,9 2,3
Hedmark fylke (utgått) 1,6 1,3 1,4 2,1
Hordaland fylke (utgått) 1,9 1,0 1,1 0,7
Innlandet fylke 2,1
Møre og Romsdal fylke 1,1 0,8 0,7 0,4 1,0
Nordland fylke 3,6 2,4 2,7 2,3 2,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 0,9 0,4
Norske skoler i utlandet 0,0 2,4
Oppland fylke (utgått) 2,7 1,7 2,0 1,8
Oslo fylke 0,6 0,4 0,5 0,9 1,1
Rogaland fylke 1,9 1,6 0,7 1,1 1,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,9 0,7 1,1 0,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1,8 2,1
Telemark fylke (utgått) 1,0 1,6 0,7 1,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 1,4
Troms Romsa fylke (utgått) 1,9 2,3 1,2 1,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 0,8 1,6 2,4
Vest-Agder fylke (utgått) 1,0 2,0 1,1 1,3
Vestfold fylke (utgått) 1,3 0,2 0,6 0,3
Vestfold og Telemark fylke 1,5
Vestland fylke 1,7
Viken fylke 1,2
Østfold fylke (utgått) 1,9 1,5 2,4 0,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no