Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Ålesund kommune
Kommunenr 1504
Alle grunnskoler med adresse i Ålesund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk, fritatt
Ålesund kommune 2,0 3,2 4,0 2,8 2,7
Møre og Romsdal fylke 3,3 2,9 3,9 3,8 4,1
Nasjonalt 2,6 2,9 3,5 3,6 3,8
Lesing, fritatt
Ålesund kommune 1,6 3,9 3,9 3,2 3,0
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,4 4,3 3,6 4,0
Nasjonalt 3,0 2,9 3,5 3,5 3,7
Regning, fritatt
Ålesund kommune 2,0 2,8 3,0 2,8 2,3
Møre og Romsdal fylke 3,5 2,7 3,4 3,3 3,7
Nasjonalt 2,4 2,7 3,3 3,3 3,4
Engelsk, ikke deltatt
Ålesund kommune 2,4 1,7 1,2 1,0
Møre og Romsdal fylke 1,6 1,1 1,0 1,1 1,0
Nasjonalt 2,6 1,5 1,5 1,4 1,4
Lesing, ikke deltatt
Ålesund kommune 2,6 1,7 0,8 0,7 0,2
Møre og Romsdal fylke 2,4 1,6 1,0 0,7 0,8
Nasjonalt 2,8 1,5 1,3 1,1 1,0
Regning, ikke deltatt
Ålesund kommune 1,8 2,1 0,8 0,8 0,5
Møre og Romsdal fylke 1,6 1,3 0,9 0,8 0,8
Nasjonalt 2,6 1,5 1,2 1,2 1,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no