Nasjonale prøver - fritatt og ikke deltatt

Illustrasjon for en enhet
Ål kommune
Kommunenr 0619
Alle grunnskoler med adresse i Ål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk, fritatt 0,0
Lesing, fritatt 0,0 11,3
Regning, fritatt 0,0 9,9 0,0
Engelsk, ikke deltatt 0,0
Lesing, ikke deltatt 67,7 1,4
Regning, ikke deltatt 0,0 1,4 5,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no