Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Agder fylke 49 (0,3) 49 (0,4) 49 (0,4)
Innlandet fylke 49 (0,3) 50 (0,4) 49 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 50 (0,5) 50 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,4) 50 (0,5) 49 (0,5)
Norske skoler i utlandet 51 (2,8) 46 (4,5) 54 (3,2)
Oslo fylke 52 (0,2) 52 (0,3) 53 (0,3)
Rogaland fylke 51 (0,2) 51 (0,3) 51 (0,3)
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 50 (0,4) 50 (0,5) 49 (0,5)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke 50 (0,3) 50 (0,4) 50 (0,4)
Vestland fylke 50 (0,2) 50 (0,3) 49 (0,3)
Viken fylke 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Lesing
Agder fylke 49 (0,3) 49 (0,4) 50 (0,4)
Innlandet fylke 50 (0,3) 49 (0,4) 50 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,5) 50 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,4) 48 (0,5) 49 (0,5)
Norske skoler i utlandet 45 (2,1) 43 (3,0) 46 (2,7)
Oslo fylke 52 (0,2) 51 (0,3) 53 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2) 49 (0,3) 51 (0,3)
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 49 (0,4) 48 (0,5) 50 (0,5)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,2) 48 (0,3) 50 (0,3)
Vestfold og Telemark fylke 49 (0,3) 49 (0,4) 50 (0,4)
Vestland fylke 49 (0,2) 49 (0,3) 50 (0,3)
Viken fylke 50 (0,1) 50 (0,2) 51 (0,2)
Regning
Agder fylke 49 (0,3) 50 (0,4) 48 (0,4)
Innlandet fylke 49 (0,3) 50 (0,4) 48 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,5)
Nordland fylke 48 (0,4) 49 (0,5) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet 45 (2,2) 46 (3,7) 45 (2,8)
Oslo fylke 51 (0,2) 52 (0,4) 50 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2) 51 (0,3) 49 (0,3)
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 48 (0,4) 49 (0,5) 48 (0,5)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3) 50 (0,4) 48 (0,3)
Vestfold og Telemark fylke 49 (0,3) 50 (0,4) 48 (0,4)
Vestland fylke 50 (0,2) 51 (0,3) 49 (0,3)
Viken fylke 50 (0,2) 51 (0,2) 49 (0,2)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Agder fylke 27,4 27,5 27,3
Innlandet fylke 26,2 26,9 25,5
Møre og Romsdal fylke 23,1 22,9 23,3
Nordland fylke 27,6 25,2 30,1
Norske skoler i utlandet 20,0
Oslo fylke 17,8 18,8 16,9
Rogaland fylke 22,1 21,4 22,9
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 27,3 26,9 27,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 28,9 27,8 29,9
Vestfold og Telemark fylke 26,6 26,7 26,5
Vestland fylke 26,9 26,2 27,7
Viken fylke 23,7 23,1 24,4
Mestringsnivå 2
Agder fylke 48,8 48,7 48,9
Innlandet fylke 49,9 49,1 50,6
Møre og Romsdal fylke 50,1 49,1 51,0
Nordland fylke 47,2 48,1 46,3
Norske skoler i utlandet 53,3
Oslo fylke 47,1 48,2 46,1
Rogaland fylke 47,6 48,2 46,9
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 45,7 44,9 46,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 47,6 47,7 47,4
Vestfold og Telemark fylke 48,4 47,8 49,0
Vestland fylke 47,2 47,1 47,3
Viken fylke 47,5 47,7 47,3
Mestringsnivå 3
Agder fylke 23,8 23,7 23,8
Innlandet fylke 23,9 24,0 23,9
Møre og Romsdal fylke 26,8 28,0 25,7
Nordland fylke 25,2 26,7 23,7
Norske skoler i utlandet 26,7
Oslo fylke 35,0 33,0 37,0
Rogaland fylke 30,3 30,4 30,2
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 27,0 28,3 25,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,5 24,4 22,6
Vestfold og Telemark fylke 25,0 25,4 24,6
Vestland fylke 25,9 26,7 24,9
Viken fylke 28,7 29,1 28,3

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Agder fylke 25,3 28,2 22,5
Innlandet fylke 21,9 23,4 20,5
Møre og Romsdal fylke 25,5 27,0 24,1
Nordland fylke 27,7 29,3 26,2
Norske skoler i utlandet 43,5
Oslo fylke 18,1 21,0 15,3
Rogaland fylke 21,8 23,8 19,7
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 26,1 28,5 23,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 25,4 27,9 22,8
Vestfold og Telemark fylke 25,4 27,8 22,8
Vestland fylke 26,3 28,4 24,2
Viken fylke 21,5 23,3 19,8
Mestringsnivå 2
Agder fylke 55,3 53,9 56,6
Innlandet fylke 57,1 57,1 57,2
Møre og Romsdal fylke 55,3 55,8 54,8
Nordland fylke 55,0 54,2 55,8
Norske skoler i utlandet 52,2
Oslo fylke 52,3 53,3 51,4
Rogaland fylke 56,8 56,4 57,1
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 54,1 53,5 54,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 55,8 55,0 56,6
Vestfold og Telemark fylke 55,2 53,7 56,8
Vestland fylke 54,2 53,2 55,2
Viken fylke 55,3 55,3 55,4
Mestringsnivå 3
Agder fylke 19,4 17,9 20,9
Innlandet fylke 20,9 19,6 22,3
Møre og Romsdal fylke 19,2 17,2 21,2
Nordland fylke 17,3 16,5 18,0
Norske skoler i utlandet 4,3
Oslo fylke 29,5 25,7 33,3
Rogaland fylke 21,4 19,8 23,2
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 19,8 18,0 21,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,8 17,1 20,6
Vestfold og Telemark fylke 19,4 18,5 20,3
Vestland fylke 19,5 18,5 20,6
Viken fylke 23,1 21,4 24,9

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Agder fylke 24,3 21,5 27,2
Innlandet fylke 24,5 22,4 26,8
Møre og Romsdal fylke 23,1 20,9 25,3
Nordland fylke 27,4 24,7 30,2
Norske skoler i utlandet 34,8
Oslo fylke 21,0 18,2 23,7
Rogaland fylke 21,6 19,6 23,6
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 28,5 25,7 31,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 25,4 23,4 27,4
Vestfold og Telemark fylke 27,2 24,2 30,6
Vestland fylke 23,6 20,7 26,7
Viken fylke 23,6 20,5 26,7
Mestringsnivå 2
Agder fylke 52,6 50,6 54,6
Innlandet fylke 53,6 51,8 55,5
Møre og Romsdal fylke 53,7 53,2 54,2
Nordland fylke 53,2 53,1 53,4
Norske skoler i utlandet 56,5
Oslo fylke 47,2 46,0 48,5
Rogaland fylke 52,8 50,7 54,9
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 51,7 50,9 52,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 53,0 51,6 54,4
Vestfold og Telemark fylke 52,0 51,2 52,9
Vestland fylke 51,8 49,7 54,0
Viken fylke 51,4 50,2 52,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke 23,0 28,0 18,1
Innlandet fylke 21,8 25,8 17,7
Møre og Romsdal fylke 23,1 25,9 20,4
Nordland fylke 19,3 22,2 16,4
Norske skoler i utlandet 8,7
Oslo fylke 31,8 35,8 27,8
Rogaland fylke 25,6 29,6 21,4
Svalbard
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 19,8 23,4 16,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 21,6 24,9 18,2
Vestfold og Telemark fylke 20,7 24,6 16,5
Vestland fylke 24,6 29,6 19,3
Viken fylke 25,0 29,2 20,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no