Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Privat
Engelsk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 53 (1,7)
Aust-Agder fylke (utgått) 52 (2,8)
Buskerud fylke (utgått) 55 (3,1)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 46 (2,9)
Hedmark fylke (utgått) 48 (2,8)
Hordaland fylke (utgått) 49 (1,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 50 (2,0)
Nordland fylke 47 (1,9)
Norske skoler i utlandet 54 (2,3)
Oppland fylke (utgått) 40 (2,9)
Oslo fylke 50 (1,5)
Rogaland fylke 51 (1,6)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49 (4,9)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 48 (2,2)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 50 (2,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 50 (1,6)
Vest-Agder fylke (utgått) 46 (2,0)
Vestfold fylke (utgått) 49 (2,2)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 55 (1,8)
Lesing
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50 (1,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 48 (2,2)
Buskerud fylke (utgått) 49 (2,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47 (4,3)
Hedmark fylke (utgått) 48 (2,2)
Hordaland fylke (utgått) 48 (1,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 46 (1,8)
Nordland fylke 48 (1,6)
Norske skoler i utlandet 48 (2,2)
Oppland fylke (utgått) 43 (4,0)
Oslo fylke 49 (1,2)
Rogaland fylke 48 (1,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 53 (5,9)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 48 (1,9)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 45 (2,2)
Trøndelag - Trööndelage fylke 47 (1,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 48 (2,2)
Vestfold fylke (utgått) 48 (1,8)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 48 (1,7)
Regning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 49 (1,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 45 (2,4)
Buskerud fylke (utgått) 48 (2,4)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47 (4,5)
Hedmark fylke (utgått) 45 (2,2)
Hordaland fylke (utgått) 47 (1,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 50 (1,7)
Nordland fylke 45 (1,6)
Norske skoler i utlandet 49 (2,4)
Oppland fylke (utgått) 42 (2,9)
Oslo fylke 47 (1,1)
Rogaland fylke 47 (1,6)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 52 (5,4)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 46 (1,8)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 45 (2,1)
Trøndelag - Trööndelage fylke 46 (1,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 47 (2,2)
Vestfold fylke (utgått) 49 (2,0)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 48 (1,6)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Privat
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 27,0
Aust-Agder fylke (utgått) 19,2
Buskerud fylke (utgått) 17,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 37,1
Hordaland fylke (utgått) 31,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 29,0
Nordland fylke 38,1
Norske skoler i utlandet 14,3
Oppland fylke (utgått) 73,3
Oslo fylke 31,2
Rogaland fylke 26,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 35,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 27,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 31,2
Vest-Agder fylke (utgått) 38,5
Vestfold fylke (utgått) 40,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 14,6
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 32,6
Aust-Agder fylke (utgått) 44,2
Buskerud fylke (utgått) 31,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 40,0
Hordaland fylke (utgått) 43,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 45,8
Nordland fylke 44,8
Norske skoler i utlandet 46,8
Oppland fylke (utgått) 16,7
Oslo fylke 37,2
Rogaland fylke 40,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 44,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 40,2
Vest-Agder fylke (utgått) 44,9
Vestfold fylke (utgått) 29,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 41,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 40,4
Aust-Agder fylke (utgått) 36,5
Buskerud fylke (utgått) 50,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 22,9
Hordaland fylke (utgått) 25,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,2
Nordland fylke 17,1
Norske skoler i utlandet 39,0
Oppland fylke (utgått) 10,0
Oslo fylke 31,6
Rogaland fylke 32,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 20,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 23,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 28,6
Vest-Agder fylke (utgått) 16,7
Vestfold fylke (utgått) 30,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 43,8

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Privat
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 23,5
Aust-Agder fylke (utgått) 25,5
Buskerud fylke (utgått) 25,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 33,8
Hordaland fylke (utgått) 31,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 41,1
Nordland fylke 31,4
Norske skoler i utlandet 25,3
Oppland fylke (utgått) 65,5
Oslo fylke 28,9
Rogaland fylke 24,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 30,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 34,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 37,0
Vest-Agder fylke (utgått) 30,4
Vestfold fylke (utgått) 33,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 31,7
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 52,6
Aust-Agder fylke (utgått) 60,8
Buskerud fylke (utgått) 55,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 51,5
Hordaland fylke (utgått) 49,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 44,9
Nordland fylke 52,9
Norske skoler i utlandet 58,7
Oppland fylke (utgått) 17,2
Oslo fylke 52,1
Rogaland fylke 62,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 56,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 57,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 47,6
Vest-Agder fylke (utgått) 50,6
Vestfold fylke (utgått) 45,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 44,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 23,9
Aust-Agder fylke (utgått) 13,7
Buskerud fylke (utgått) 20,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 14,7
Hordaland fylke (utgått) 18,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,0
Nordland fylke 15,7
Norske skoler i utlandet 16,0
Oppland fylke (utgått) 17,2
Oslo fylke 19,0
Rogaland fylke 13,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 13,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 8,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,3
Vest-Agder fylke (utgått) 19,0
Vestfold fylke (utgått) 21,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 23,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Privat
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 25,2
Aust-Agder fylke (utgått) 49,0
Buskerud fylke (utgått) 26,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 39,1
Hordaland fylke (utgått) 32,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,2
Nordland fylke 39,4
Norske skoler i utlandet 38,7
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 33,1
Rogaland fylke 31,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 33,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 40,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 39,1
Vest-Agder fylke (utgått) 30,9
Vestfold fylke (utgått) 29,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 30,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50,9
Aust-Agder fylke (utgått) 33,3
Buskerud fylke (utgått) 50,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 46,4
Hordaland fylke (utgått) 48,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 55,6
Nordland fylke 52,9
Norske skoler i utlandet 37,3
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 47,7
Rogaland fylke 49,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 57,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 47,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 47,9
Vest-Agder fylke (utgått) 51,9
Vestfold fylke (utgått) 43,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 23,9
Aust-Agder fylke (utgått) 17,6
Buskerud fylke (utgått) 23,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 14,5
Hordaland fylke (utgått) 18,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,2
Nordland fylke 7,7
Norske skoler i utlandet 24,0
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 19,2
Rogaland fylke 20,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 9,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 12,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,0
Vest-Agder fylke (utgått) 17,3
Vestfold fylke (utgått) 27,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 20,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no