Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 51 (0,3) 50 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 48 (0,5) 49 (0,7) 47 (0,6)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 51 (0,5) 50 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 50 (0,7) 51 (1,0) 50 (1,0)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4) 51 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2) 50 (0,3) 49 (0,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,4) 50 (0,5) 49 (0,5)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 48 (0,4) 48 (0,6) 48 (0,6)
Oslo fylke 52 (0,2) 53 (0,4) 52 (0,3)
Rogaland fylke 51 (0,2) 51 (0,4) 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49 (0,5) 50 (0,8) 49 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,6) 50 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,5) 50 (0,7) 49 (0,7)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3) 50 (0,4) 49 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,5) 49 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 50 (0,5) 48 (0,4)
Lesing
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 51 (0,3) 51 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,7) 49 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,5) 50 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49 (0,7) 48 (1,0) 50 (0,9)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,6) 50 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2) 49 (0,3) 50 (0,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,4) 49 (0,4)
Nordland fylke 48 (0,3) 48 (0,5) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,6) 50 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,2) 53 (0,3) 52 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2) 50 (0,3) 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,7) 48 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,6) 50 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,6) 50 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 50 (0,3) 50 (0,4) 50 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,5) 49 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 49 (0,4) 49 (0,4)
Regning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 52 (0,3) 49 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 50 (0,7) 48 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49 (0,7) 49 (1,0) 49 (0,9)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4) 51 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2) 51 (0,3) 49 (0,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,4)
Nordland fylke 48 (0,4) 49 (0,5) 47 (0,5)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,6) 48 (0,6)
Oslo fylke 52 (0,2) 53 (0,4) 51 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2) 51 (0,4) 49 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5) 51 (0,7) 50 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,6) 49 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 50 (0,3) 51 (0,4) 49 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4) 51 (0,6) 48 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,5) 48 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 48 (0,3) 50 (0,5) 47 (0,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 22,0 20,2 23,8
Aust-Agder fylke (utgått) 29,8
Buskerud fylke (utgått) 24,1 22,5 25,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 23,5 19,9 27,3
Hordaland fylke (utgått) 24,9 23,1 26,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 24,5 23,3 25,8
Nordland fylke 28,8 26,0 31,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 30,3
Oslo fylke 17,2 16,2 18,2
Rogaland fylke 23,3 21,2 25,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 24,8 23,9 25,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 28,2 26,2 30,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 28,7 26,2 31,3
Vest-Agder fylke (utgått) 25,9 23,2 28,7
Vestfold fylke (utgått) 23,9 23,9 23,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 28,1 24,6 31,7
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 49,9 48,8 51,1
Aust-Agder fylke (utgått) 50,5
Buskerud fylke (utgått) 49,7 50,6 48,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 49,5 49,0 50,1
Hordaland fylke (utgått) 50,8 51,4 50,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49,5 47,0 52,2
Nordland fylke 48,4 49,5 47,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 50,7
Oslo fylke 48,3 46,4 50,3
Rogaland fylke 49,0 49,1 48,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 50,3 50,8 49,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 47,3 47,7 47,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 48,1 48,5 47,8
Vest-Agder fylke (utgått) 51,2 51,4 51,0
Vestfold fylke (utgått) 50,4 50,5 50,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49,2 50,1 48,3
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 28,1 31,0 25,1
Aust-Agder fylke (utgått) 19,7
Buskerud fylke (utgått) 26,2 26,9 25,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 27,0 31,1 22,6
Hordaland fylke (utgått) 24,3 25,5 23,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 26,0 29,8 22,1
Nordland fylke 22,9 24,5 21,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 19,0
Oslo fylke 34,5 37,4 31,5
Rogaland fylke 27,7 29,7 25,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 24,9 25,3 24,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 24,5 26,1 22,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,1 25,3 20,9
Vest-Agder fylke (utgått) 22,9 25,5 20,3
Vestfold fylke (utgått) 25,7 25,6 25,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 22,7 25,3 20,1

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 19,4 20,9 17,9
Aust-Agder fylke (utgått) 26,3
Buskerud fylke (utgått) 20,9 21,3 20,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 22,5 22,7 22,2
Hordaland fylke (utgått) 25,3 27,4 23,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 23,2 24,2 22,2
Nordland fylke 27,1 28,0 26,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 25,0
Oslo fylke 16,3 17,1 15,5
Rogaland fylke 22,2 23,0 21,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 24,4 25,7 23,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 24,3 26,6 21,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,1 24,3 21,8
Vest-Agder fylke (utgått) 25,4 25,4 25,4
Vestfold fylke (utgått) 23,3 24,9 21,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 26,6 26,8 26,4
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 56,2 54,8 57,6
Aust-Agder fylke (utgått) 56,5
Buskerud fylke (utgått) 57,2 55,9 58,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 55,5 55,0 56,1
Hordaland fylke (utgått) 55,1 53,4 56,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 59,4 57,2 61,6
Nordland fylke 56,8 55,3 58,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 56,9
Oslo fylke 51,2 48,8 53,5
Rogaland fylke 56,9 55,8 58,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 56,3 56,7 56,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 55,1 55,3 55,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 55,0 54,9 55,1
Vest-Agder fylke (utgått) 55,9 54,4 57,4
Vestfold fylke (utgått) 55,9 53,7 58,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 56,4 54,6 58,3
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 24,4 24,3 24,5
Aust-Agder fylke (utgått) 17,2
Buskerud fylke (utgått) 21,8 22,7 20,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 22,0 22,3 21,7
Hordaland fylke (utgått) 19,6 19,1 20,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 17,4 18,6 16,2
Nordland fylke 16,2 16,8 15,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 18,1
Oslo fylke 32,5 34,0 30,9
Rogaland fylke 20,9 21,2 20,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 19,2 17,6 20,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 20,6 18,1 23,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 21,9 20,7 23,1
Vest-Agder fylke (utgått) 18,7 20,2 17,2
Vestfold fylke (utgått) 20,9 21,3 20,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 16,9 18,5 15,3

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,1 17,7 24,7
Aust-Agder fylke (utgått) 27,2
Buskerud fylke (utgått) 23,9 20,5 27,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 22,7 20,2 25,4
Hordaland fylke (utgått) 23,7 20,7 26,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,2 18,5 26,2
Nordland fylke 30,9 27,8 34,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 18,0 15,7 20,4
Rogaland fylke 21,7 19,0 24,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 25,6 23,4 28,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 24,5 23,6 25,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,7 21,8 25,7
Vest-Agder fylke (utgått) 24,9 21,2 28,7
Vestfold fylke (utgått) 25,9 22,6 29,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 28,7 24,4 33,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50,5 49,5 51,5
Aust-Agder fylke (utgått) 50,5
Buskerud fylke (utgått) 49,9 48,5 51,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 50,0 47,0 53,2
Hordaland fylke (utgått) 51,3 50,6 52,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 55,0 54,6 55,5
Nordland fylke 50,6 51,1 50,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 47,3 44,9 49,7
Rogaland fylke 50,9 48,5 53,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 53,2 51,8 54,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 52,8 51,0 54,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 51,5 49,5 53,5
Vest-Agder fylke (utgått) 50,6 48,6 52,7
Vestfold fylke (utgått) 50,4 50,0 50,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 51,7 51,0 52,4
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 28,4 32,9 23,8
Aust-Agder fylke (utgått) 22,2
Buskerud fylke (utgått) 26,2 31,0 21,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 27,3 32,8 21,4
Hordaland fylke (utgått) 25,0 28,7 21,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,7 26,9 18,3
Nordland fylke 18,5 21,1 15,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 34,7 39,5 29,9
Rogaland fylke 27,4 32,4 22,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 21,2 24,8 17,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 22,7 25,4 20,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 24,8 28,7 20,8
Vest-Agder fylke (utgått) 24,4 30,2 18,5
Vestfold fylke (utgått) 23,7 27,4 19,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 19,6 24,6 14,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no