Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Trinn 5
Engelsk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 48 (0,6)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 50 (0,9)
Hedmark fylke (utgått) 49 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,5)
Norske skoler i utlandet 54 (3,6)
Oppland fylke (utgått) 48 (0,6)
Oslo fylke 52 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 50 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,7)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,4)
Lesing
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,6)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,4)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 50 (0,9)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,4)
Nordland fylke 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet 48 (2,7)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,6)
Oslo fylke 52 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 48 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 49 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 50 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 50 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,4)
Regning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 49 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 48 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 49 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49 (0,9)
Hedmark fylke (utgått) 49 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,4)
Nordland fylke 47 (0,5)
Norske skoler i utlandet 47 (3,1)
Oppland fylke (utgått) 48 (0,6)
Oslo fylke 51 (0,3)
Rogaland fylke 49 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,7)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 48 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 48 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 48 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 48 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 47 (0,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 24,0
Aust-Agder fylke (utgått) 32,2
Buskerud fylke (utgått) 25,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 25,9
Hedmark fylke (utgått) 27,8
Hordaland fylke (utgått) 26,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,6
Nordland fylke 31,9
Norske skoler i utlandet 14,7
Oppland fylke (utgått) 31,7
Oslo fylke 18,6
Rogaland fylke 25,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 28,0
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 26,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 29,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 31,2
Vest-Agder fylke (utgått) 28,9
Vestfold fylke (utgått) 24,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 31,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50,5
Aust-Agder fylke (utgått) 49,5
Buskerud fylke (utgått) 48,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47,2
Hedmark fylke (utgått) 49,8
Hordaland fylke (utgått) 49,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 52,2
Nordland fylke 47,2
Norske skoler i utlandet 50,0
Oppland fylke (utgått) 49,9
Oslo fylke 49,8
Rogaland fylke 48,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50,3
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 49,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 47,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 47,4
Vest-Agder fylke (utgått) 50,9
Vestfold fylke (utgått) 49,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 48,1
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 25,5
Aust-Agder fylke (utgått) 18,3
Buskerud fylke (utgått) 26,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 26,9
Hedmark fylke (utgått) 22,4
Hordaland fylke (utgått) 23,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,2
Nordland fylke 20,9
Norske skoler i utlandet 35,3
Oppland fylke (utgått) 18,4
Oslo fylke 31,5
Rogaland fylke 26,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 21,7
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 24,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 22,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 21,4
Vest-Agder fylke (utgått) 20,2
Vestfold fylke (utgått) 26,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 20,7

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 18,1
Aust-Agder fylke (utgått) 26,6
Buskerud fylke (utgått) 20,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 20,8
Hedmark fylke (utgått) 22,8
Hordaland fylke (utgått) 23,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,7
Nordland fylke 26,0
Norske skoler i utlandet 18,8
Oppland fylke (utgått) 23,5
Oslo fylke 16,2
Rogaland fylke 21,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 28,1
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 23,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 22,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 22,0
Vest-Agder fylke (utgått) 25,7
Vestfold fylke (utgått) 22,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 26,7
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 57,5
Aust-Agder fylke (utgått) 56,0
Buskerud fylke (utgått) 58,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 61,1
Hedmark fylke (utgått) 55,9
Hordaland fylke (utgått) 56,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 61,3
Nordland fylke 58,2
Norske skoler i utlandet 68,8
Oppland fylke (utgått) 57,0
Oslo fylke 53,4
Rogaland fylke 58,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 55,1
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 56,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 55,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 55,1
Vest-Agder fylke (utgått) 56,9
Vestfold fylke (utgått) 57,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 57,7
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 24,4
Aust-Agder fylke (utgått) 17,4
Buskerud fylke (utgått) 20,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 18,1
Hedmark fylke (utgått) 21,3
Hordaland fylke (utgått) 20,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 16,0
Nordland fylke 15,7
Norske skoler i utlandet 12,5
Oppland fylke (utgått) 19,5
Oslo fylke 30,5
Rogaland fylke 20,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 16,8
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 20,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 22,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,0
Vest-Agder fylke (utgått) 17,4
Vestfold fylke (utgått) 20,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 15,6

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 24,9
Aust-Agder fylke (utgått) 31,9
Buskerud fylke (utgått) 27,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 24,4
Hedmark fylke (utgått) 26,0
Hordaland fylke (utgått) 27,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 26,1
Nordland fylke 34,3
Norske skoler i utlandet 43,8
Oppland fylke (utgått) 30,5
Oslo fylke 20,9
Rogaland fylke 24,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 23,0
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 28,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 25,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 26,2
Vest-Agder fylke (utgått) 29,0
Vestfold fylke (utgått) 29,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 33,1
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51,7
Aust-Agder fylke (utgått) 50,0
Buskerud fylke (utgått) 51,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 53,7
Hedmark fylke (utgått) 53,0
Hordaland fylke (utgått) 51,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 55,6
Nordland fylke 50,4
Norske skoler i utlandet 43,8
Oppland fylke (utgått) 53,0
Oslo fylke 49,8
Rogaland fylke 53,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51,8
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 55,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 54,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 53,3
Vest-Agder fylke (utgått) 52,4
Vestfold fylke (utgått) 50,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 52,5
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 23,4
Aust-Agder fylke (utgått) 18,1
Buskerud fylke (utgått) 21,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,9
Hedmark fylke (utgått) 21,0
Hordaland fylke (utgått) 20,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,2
Nordland fylke 15,3
Norske skoler i utlandet 12,5
Oppland fylke (utgått) 16,5
Oslo fylke 29,3
Rogaland fylke 22,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 25,2
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 16,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 19,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 20,5
Vest-Agder fylke (utgått) 18,6
Vestfold fylke (utgått) 19,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 14,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no