Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Trinn 5
Engelsk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4)
Norske skoler i utlandet 52 (2,7)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,2)
Rogaland fylke 51 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 50 (0,3)
Lesing
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4)
Norske skoler i utlandet 48 (2,2)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,2)
Rogaland fylke 49 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49 (0,5)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,2)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,3)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3)
Regning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 48 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47 (0,6)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3)
Nordland fylke 48 (0,3)
Norske skoler i utlandet 47 (2,3)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,2)
Rogaland fylke 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51 (0,5)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 49 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,3)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 48 (0,3)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 20,5
Aust-Agder fylke (utgått) 26,8
Buskerud fylke (utgått) 24,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 31,6
Hedmark fylke (utgått) 22,4
Hordaland fylke (utgått) 25,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 24,8
Nordland fylke 27,7
Norske skoler i utlandet 22,7
Oppland fylke (utgått) 26,1
Oslo fylke 14,4
Rogaland fylke 22,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,7
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 25,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 27,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 27,1
Vest-Agder fylke (utgått) 25,5
Vestfold fylke (utgått) 24,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 25,0
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50,6
Aust-Agder fylke (utgått) 50,8
Buskerud fylke (utgått) 49,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47,7
Hedmark fylke (utgått) 54,8
Hordaland fylke (utgått) 49,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 51,2
Nordland fylke 49,0
Norske skoler i utlandet 40,9
Oppland fylke (utgått) 52,8
Oslo fylke 50,1
Rogaland fylke 49,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51,8
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 50,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 49,4
Vest-Agder fylke (utgått) 50,5
Vestfold fylke (utgått) 51,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 51,2
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 28,9
Aust-Agder fylke (utgått) 22,4
Buskerud fylke (utgått) 26,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 20,7
Hedmark fylke (utgått) 22,8
Hordaland fylke (utgått) 25,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 24,0
Nordland fylke 23,3
Norske skoler i utlandet 36,4
Oppland fylke (utgått) 21,1
Oslo fylke 35,5
Rogaland fylke 28,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 25,5
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 24,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 23,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,4
Vest-Agder fylke (utgått) 24,0
Vestfold fylke (utgått) 24,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 23,9

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 19,5
Aust-Agder fylke (utgått) 25,8
Buskerud fylke (utgått) 22,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 29,0
Hedmark fylke (utgått) 22,6
Hordaland fylke (utgått) 24,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 26,5
Nordland fylke 26,3
Norske skoler i utlandet 33,8
Oppland fylke (utgått) 25,2
Oslo fylke 15,1
Rogaland fylke 23,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 26,9
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 24,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 25,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 24,9
Vest-Agder fylke (utgått) 26,1
Vestfold fylke (utgått) 23,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 28,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 54,3
Aust-Agder fylke (utgått) 57,1
Buskerud fylke (utgått) 56,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 54,5
Hedmark fylke (utgått) 55,7
Hordaland fylke (utgått) 54,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 56,9
Nordland fylke 54,3
Norske skoler i utlandet 53,8
Oppland fylke (utgått) 55,4
Oslo fylke 49,0
Rogaland fylke 56,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 54,5
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 56,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 54,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 55,1
Vest-Agder fylke (utgått) 54,7
Vestfold fylke (utgått) 54,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 54,5
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 26,2
Aust-Agder fylke (utgått) 17,1
Buskerud fylke (utgått) 21,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 16,5
Hedmark fylke (utgått) 21,6
Hordaland fylke (utgått) 20,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 16,7
Nordland fylke 19,3
Norske skoler i utlandet 12,3
Oppland fylke (utgått) 19,4
Oslo fylke 35,9
Rogaland fylke 20,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 18,7
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 19,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 19,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 20,0
Vest-Agder fylke (utgått) 19,2
Vestfold fylke (utgått) 21,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,4

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 5
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,2
Aust-Agder fylke (utgått) 26,8
Buskerud fylke (utgått) 23,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 30,5
Hedmark fylke (utgått) 23,4
Hordaland fylke (utgått) 22,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 23,8
Nordland fylke 25,6
Norske skoler i utlandet 32,4
Oppland fylke (utgått) 25,6
Oslo fylke 17,0
Rogaland fylke 23,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 18,1
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 26,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 25,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 24,5
Vest-Agder fylke (utgått) 24,2
Vestfold fylke (utgått) 23,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 28,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50,1
Aust-Agder fylke (utgått) 52,9
Buskerud fylke (utgått) 51,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 55,0
Hedmark fylke (utgått) 52,4
Hordaland fylke (utgått) 51,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 53,4
Nordland fylke 55,1
Norske skoler i utlandet 52,9
Oppland fylke (utgått) 52,2
Oslo fylke 45,3
Rogaland fylke 52,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 53,7
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 50,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 51,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 52,1
Vest-Agder fylke (utgått) 51,9
Vestfold fylke (utgått) 52,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 51,5
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 28,7
Aust-Agder fylke (utgått) 20,4
Buskerud fylke (utgått) 24,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 14,5
Hedmark fylke (utgått) 24,2
Hordaland fylke (utgått) 25,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,8
Nordland fylke 19,3
Norske skoler i utlandet 14,7
Oppland fylke (utgått) 22,2
Oslo fylke 37,7
Rogaland fylke 24,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 28,2
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 23,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 22,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,5
Vest-Agder fylke (utgått) 23,9
Vestfold fylke (utgått) 23,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 20,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no