Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 52 (0,3) 50 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,7) 48 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7) 49 (1,0) 48 (1,0)
Hedmark fylke (utgått) 51 (0,4) 51 (0,6) 51 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2) 51 (0,4) 49 (0,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 50 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,4) 49 (0,5) 48 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,5) 49 (0,7) 47 (0,6)
Norske skoler i utlandet 52 (2,5) 51 (3,3) 52 (4,0)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,2) 54 (0,3) 52 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2) 51 (0,4) 49 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5) 51 (0,8) 49 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,5) 49 (0,4)
Telemark fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,7) 48 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,6) 49 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,5) 49 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,5) 49 (0,4)
Lesing
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 50 (0,3) 52 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 48 (0,5) 48 (0,7) 49 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,5) 51 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7) 47 (0,9) 49 (1,0)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4) 49 (0,6) 51 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2) 49 (0,3) 50 (0,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 48 (0,5) 50 (0,4)
Nordland fylke 49 (0,4) 48 (0,5) 50 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,5) 48 (0,6) 49 (0,7)
Norske skoler i utlandet 47 (2,1) 46 (2,5) 49 (3,4)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,6) 50 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,2) 52 (0,3) 54 (0,3)
Rogaland fylke 49 (0,2) 48 (0,3) 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49 (0,5) 48 (0,7) 50 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,3) 48 (0,4) 51 (0,4)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4) 49 (0,6) 50 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4) 48 (0,6) 50 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,3) 49 (0,5) 51 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 48 (0,5) 49 (0,4)
Regning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50 (0,2) 51 (0,3) 49 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 50 (0,7) 48 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 51 (0,5) 48 (0,4)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7) 48 (1,0) 47 (0,9)
Hedmark fylke (utgått) 51 (0,4) 51 (0,6) 50 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2) 52 (0,3) 49 (0,3)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 51 (0,5) 50 (0,4)
Nordland fylke 49 (0,4) 49 (0,5) 48 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,5) 50 (0,6) 47 (0,6)
Norske skoler i utlandet 49 (1,9) 52 (2,8) 47 (2,4)
Oppland fylke (utgått) 50 (0,4) 51 (0,6) 49 (0,6)
Oslo fylke 52 (0,3) 54 (0,4) 51 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2) 51 (0,4) 49 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51 (0,5) 52 (0,7) 51 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 51 (0,5) 49 (0,4)
Telemark fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,6) 48 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,7) 48 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4) 51 (0,6) 49 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4) 51 (0,5) 48 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 49 (0,5) 48 (0,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 20,8 19,9 21,8
Aust-Agder fylke (utgått) 29,0 27,2 30,8
Buskerud fylke (utgått) 23,5 22,3 24,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 31,4 31,0 31,8
Hedmark fylke (utgått) 20,5 21,7 19,3
Hordaland fylke (utgått) 24,3 23,3 25,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,4 20,8 23,9
Nordland fylke 28,1 25,7 30,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 30,9 28,8 33,1
Norske skoler i utlandet 18,2
Oppland fylke (utgått) 27,2 24,9 29,6
Oslo fylke 15,5 14,6 16,5
Rogaland fylke 22,2 21,5 22,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 23,7 23,9 23,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,3 24,4 26,2
Telemark fylke (utgått) 26,2 24,4 28,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 27,0 26,0 27,9
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 22,5 21,7 23,3
Vestfold fylke (utgått) 24,0 21,6 26,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 24,8 24,5 25,0
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51,1 48,3 53,8
Aust-Agder fylke (utgått) 50,7 49,7 51,7
Buskerud fylke (utgått) 51,3 49,5 53,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47,5 47,4 47,6
Hedmark fylke (utgått) 53,7 52,3 55,3
Hordaland fylke (utgått) 51,8 49,0 54,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 51,7 49,1 54,4
Nordland fylke 51,3 51,3 51,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49,6 46,7 52,6
Norske skoler i utlandet 50,9
Oppland fylke (utgått) 52,0 50,3 53,9
Oslo fylke 48,4 45,2 51,6
Rogaland fylke 52,5 49,7 55,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51,8 48,9 54,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50,2 46,4 54,1
Telemark fylke (utgått) 52,0 49,2 54,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 50,4 47,8 52,6
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 55,8 55,2 56,5
Vestfold fylke (utgått) 52,3 51,8 52,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 51,5 48,4 54,7
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 28,1 31,8 24,4
Aust-Agder fylke (utgått) 20,2 23,1 17,5
Buskerud fylke (utgått) 25,2 28,2 21,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,1 21,6 20,6
Hedmark fylke (utgått) 25,7 26,1 25,3
Hordaland fylke (utgått) 23,9 27,7 20,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,9 30,1 21,7
Nordland fylke 20,7 23,0 18,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 19,5 24,5 14,4
Norske skoler i utlandet 30,9
Oppland fylke (utgått) 20,8 24,8 16,5
Oslo fylke 36,1 40,2 31,9
Rogaland fylke 25,3 28,8 21,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 24,5 27,2 21,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,5 29,2 19,8
Telemark fylke (utgått) 21,9 26,4 17,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 22,7 26,2 19,5
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 21,7 23,1 20,3
Vestfold fylke (utgått) 23,7 26,6 20,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 23,7 27,1 20,3

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 20,2 23,7 16,6
Aust-Agder fylke (utgått) 28,8 29,6 28,0
Buskerud fylke (utgått) 23,3 26,0 20,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 32,5 37,5 26,7
Hedmark fylke (utgått) 22,5 26,8 18,1
Hordaland fylke (utgått) 25,1 28,8 21,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,4 30,6 20,3
Nordland fylke 26,6 31,3 21,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 27,8 29,4 26,2
Norske skoler i utlandet 30,9
Oppland fylke (utgått) 25,1 28,0 22,0
Oslo fylke 16,9 19,5 14,3
Rogaland fylke 25,3 29,4 21,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 24,6 30,1 19,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,1 29,1 20,9
Telemark fylke (utgått) 24,4 29,3 19,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 26,6 30,5 23,1
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 25,2 28,7 21,8
Vestfold fylke (utgått) 23,1 25,8 20,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 27,5 30,7 24,3
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 52,4 51,4 53,4
Aust-Agder fylke (utgått) 53,9 55,1 52,8
Buskerud fylke (utgått) 53,6 51,8 55,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49,0 47,3 51,0
Hedmark fylke (utgått) 52,5 52,2 52,9
Hordaland fylke (utgått) 53,7 50,9 56,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 54,4 52,3 56,5
Nordland fylke 53,9 52,7 55,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 54,3 54,9 53,8
Norske skoler i utlandet 58,2
Oppland fylke (utgått) 53,8 51,5 56,3
Oslo fylke 47,9 47,7 48,1
Rogaland fylke 54,0 51,8 56,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 54,6 49,7 59,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 53,7 52,9 54,6
Telemark fylke (utgått) 53,7 51,5 55,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 51,5 49,8 53,2
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 54,5 53,5 55,6
Vestfold fylke (utgått) 55,5 54,4 56,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 53,8 52,0 55,8
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 27,5 24,9 30,0
Aust-Agder fylke (utgått) 17,3 15,3 19,2
Buskerud fylke (utgått) 23,1 22,3 23,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 18,5 15,2 22,3
Hedmark fylke (utgått) 24,9 21,0 29,1
Hordaland fylke (utgått) 21,2 20,3 22,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 20,2 17,2 23,2
Nordland fylke 19,5 16,0 23,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 17,8 15,7 20,0
Norske skoler i utlandet 10,9
Oppland fylke (utgått) 21,1 20,6 21,7
Oslo fylke 35,2 32,8 37,6
Rogaland fylke 20,7 18,8 22,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 20,9 20,2 21,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 21,2 18,0 24,5
Telemark fylke (utgått) 21,9 19,2 24,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 21,8 19,7 23,7
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 20,3 17,8 22,6
Vestfold fylke (utgått) 21,3 19,8 23,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 18,6 17,4 19,9

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 22,0 20,4 23,7
Aust-Agder fylke (utgått) 25,2 20,2 30,1
Buskerud fylke (utgått) 24,1 22,0 26,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 32,3 32,0 32,7
Hedmark fylke (utgått) 20,9 21,6 20,2
Hordaland fylke (utgått) 22,4 19,2 25,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 21,3 20,6 22,0
Nordland fylke 26,9 26,1 27,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 27,5 23,1 31,9
Norske skoler i utlandet 17,5
Oppland fylke (utgått) 23,3 20,2 26,6
Oslo fylke 18,3 16,3 20,5
Rogaland fylke 22,4 20,5 24,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 18,3 18,0 18,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,7 21,3 24,1
Telemark fylke (utgått) 25,3 23,8 26,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 26,5 25,2 27,7
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 23,6 20,8 26,3
Vestfold fylke (utgått) 24,7 22,1 27,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 28,0 26,2 29,8
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51,4 49,1 53,7
Aust-Agder fylke (utgått) 52,0 53,5 50,5
Buskerud fylke (utgått) 51,6 49,4 54,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47,9 46,0 50,1
Hedmark fylke (utgått) 52,1 49,2 55,2
Hordaland fylke (utgått) 51,4 49,5 53,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 53,9 52,0 55,7
Nordland fylke 53,2 51,3 55,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 52,7 52,4 52,9
Norske skoler i utlandet 70,2
Oppland fylke (utgått) 53,3 52,3 54,3
Oslo fylke 46,0 43,3 48,7
Rogaland fylke 52,6 50,1 55,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 52,9 50,4 55,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 53,5 51,9 55,1
Telemark fylke (utgått) 52,5 50,4 54,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49,9 46,9 52,8
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 51,7 50,9 52,6
Vestfold fylke (utgått) 50,6 47,9 53,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 51,1 49,6 52,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 26,6 30,6 22,5
Aust-Agder fylke (utgått) 22,8 26,3 19,4
Buskerud fylke (utgått) 24,3 28,6 19,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 19,7 22,0 17,2
Hedmark fylke (utgått) 27,0 29,2 24,6
Hordaland fylke (utgått) 26,3 31,3 21,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 24,8 27,3 22,3
Nordland fylke 20,0 22,7 17,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 19,9 24,5 15,2
Norske skoler i utlandet 12,3
Oppland fylke (utgått) 23,4 27,4 19,1
Oslo fylke 35,7 40,4 30,8
Rogaland fylke 25,0 29,3 20,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 28,8 31,6 26,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 23,8 26,8 20,8
Telemark fylke (utgått) 22,2 25,8 18,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 23,6 27,9 19,5
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 24,7 28,3 21,1
Vestfold fylke (utgått) 24,7 29,9 19,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 20,9 24,2 17,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no