Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Engelsk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3)
Nordland fylke 48 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet 53 (2,1)
Oppland fylke (utgått) 48 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,2)
Rogaland fylke 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 48 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3)
Lesing
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet 47 (2,1)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3)
Rogaland fylke 49 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 48 (0,3)
Regning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,6)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3)
Nordland fylke 48 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,4)
Norske skoler i utlandet 49 (2,0)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 48 (0,3)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 20,8
Aust-Agder fylke (utgått) 29,1
Buskerud fylke (utgått) 24,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 33,4
Hedmark fylke (utgått) 23,5
Hordaland fylke (utgått) 25,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,1
Nordland fylke 30,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 32,4
Norske skoler i utlandet 17,9
Oppland fylke (utgått) 29,8
Oslo fylke 15,0
Rogaland fylke 23,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,3
Telemark fylke (utgått) 24,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 31,9
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 24,1
Vestfold fylke (utgått) 24,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 28,4
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 52,0
Aust-Agder fylke (utgått) 49,5
Buskerud fylke (utgått) 51,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 45,7
Hedmark fylke (utgått) 51,8
Hordaland fylke (utgått) 52,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 52,9
Nordland fylke 48,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 51,4
Norske skoler i utlandet 47,6
Oppland fylke (utgått) 52,6
Oslo fylke 51,1
Rogaland fylke 51,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 55,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 51,2
Telemark fylke (utgått) 52,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 48,5
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 53,0
Vestfold fylke (utgått) 51,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49,8
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 27,2
Aust-Agder fylke (utgått) 21,4
Buskerud fylke (utgått) 24,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 20,9
Hedmark fylke (utgått) 24,7
Hordaland fylke (utgått) 22,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22,0
Nordland fylke 20,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 16,2
Norske skoler i utlandet 34,5
Oppland fylke (utgått) 17,5
Oslo fylke 33,9
Rogaland fylke 25,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 23,4
Telemark fylke (utgått) 23,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 19,6
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 22,8
Vestfold fylke (utgått) 24,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 21,8

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,3
Aust-Agder fylke (utgått) 28,0
Buskerud fylke (utgått) 25,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 36,7
Hedmark fylke (utgått) 23,3
Hordaland fylke (utgått) 27,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 27,9
Nordland fylke 28,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 31,1
Norske skoler i utlandet 36,9
Oppland fylke (utgått) 26,0
Oslo fylke 17,5
Rogaland fylke 26,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 23,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,9
Telemark fylke (utgått) 25,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 29,4
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 24,6
Vestfold fylke (utgått) 26,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 30,8
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50,6
Aust-Agder fylke (utgått) 50,0
Buskerud fylke (utgått) 51,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 46,7
Hedmark fylke (utgått) 53,0
Hordaland fylke (utgått) 50,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 51,0
Nordland fylke 52,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 51,2
Norske skoler i utlandet 44,0
Oppland fylke (utgått) 53,8
Oslo fylke 46,2
Rogaland fylke 51,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 53,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 51,2
Telemark fylke (utgått) 50,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 51,1
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 52,6
Vestfold fylke (utgått) 51,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 50,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 28,1
Aust-Agder fylke (utgått) 22,0
Buskerud fylke (utgått) 22,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 16,6
Hedmark fylke (utgått) 23,6
Hordaland fylke (utgått) 21,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 21,1
Nordland fylke 18,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 17,7
Norske skoler i utlandet 19,0
Oppland fylke (utgått) 20,2
Oslo fylke 36,3
Rogaland fylke 22,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,9
Telemark fylke (utgått) 24,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 19,4
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 22,7
Vestfold fylke (utgått) 22,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 18,6

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 19,6
Aust-Agder fylke (utgått) 26,4
Buskerud fylke (utgått) 23,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 30,1
Hedmark fylke (utgått) 22,9
Hordaland fylke (utgått) 23,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,2
Nordland fylke 29,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 28,7
Norske skoler i utlandet 28,2
Oppland fylke (utgått) 26,3
Oslo fylke 17,4
Rogaland fylke 22,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,2
Telemark fylke (utgått) 22,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 27,4
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 21,7
Vestfold fylke (utgått) 23,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 28,6
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51,6
Aust-Agder fylke (utgått) 50,5
Buskerud fylke (utgått) 52,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 51,3
Hedmark fylke (utgått) 51,8
Hordaland fylke (utgått) 53,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 53,9
Nordland fylke 53,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 53,7
Norske skoler i utlandet 51,8
Oppland fylke (utgått) 52,4
Oslo fylke 47,0
Rogaland fylke 53,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 52,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 52,2
Telemark fylke (utgått) 52,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 52,2
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 51,9
Vestfold fylke (utgått) 52,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 51,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 28,9
Aust-Agder fylke (utgått) 23,1
Buskerud fylke (utgått) 24,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 18,6
Hedmark fylke (utgått) 25,3
Hordaland fylke (utgått) 23,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 20,9
Nordland fylke 17,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 17,6
Norske skoler i utlandet 20,0
Oppland fylke (utgått) 21,3
Oslo fylke 35,7
Rogaland fylke 24,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 27,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,6
Telemark fylke (utgått) 24,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 20,4
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 26,4
Vestfold fylke (utgått) 24,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 19,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no