Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Agder fylke 52 (2,5)
Akershus fylke (utgått) 52 (2,8) 50 (2,6) 51 (2,4) 51 (2,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 59 (3,9) 55 (3,8) 54 (4,0) 54 (4,0)
Buskerud fylke (utgått) 52 (5,0) 51 (4,7) 51 (5,8) 56 (4,4)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47 (2,9)
Hedmark fylke (utgått) 46 (3,3) 49 (3,9) 46 (2,7) 46 (3,6)
Hordaland fylke (utgått) 47 (2,3) 48 (2,1) 47 (1,9) 50 (2,1)
Innlandet fylke 45 (3,1)
Møre og Romsdal fylke 51 (2,9) 50 (2,9) 50 (2,4) 51 (2,5) 51 (2,9)
Nordland fylke 47 (3,1) 49 (3,3) 45 (2,5) 47 (2,4) 46 (2,3)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 50 (3,7) 50 (3,4)
Norske skoler i utlandet 53 (3,4) 52 (4,0) 51 (3,7) 54 (3,6) 54 (3,2)
Oppland fylke (utgått) 40 (3,3) 48 (3,9) 45 (4,0) 38 (4,6)
Oslo fylke 53 (2,2) 51 (1,7) 52 (2,1) 51 (2,1) 52 (2,0)
Rogaland fylke 51 (2,5) 49 (3,0) 50 (2,4) 51 (2,4) 55 (2,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 53 (4,0) 55 (3,3)
Telemark fylke (utgått) 51 (3,9) 51 (2,9) 46 (2,9) 48 (2,9)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 51 (3,1)
Troms Romsa fylke (utgått) 47 (4,0) 51 (5,1) 49 (3,0) 50 (3,0)
Trøndelag - Trööndelage fylke 53 (2,5) 52 (2,4) 49 (2,2)
Vest-Agder fylke (utgått) 45 (1,9) 44 (2,2) 42 (2,3) 47 (2,7)
Vestfold fylke (utgått) 49 (2,9) 48 (2,3) 51 (2,7) 50 (3,3)
Vestfold og Telemark fylke 49 (2,0)
Vestland fylke 51 (2,0)
Viken fylke 54 (1,6)
Østfold fylke (utgått) 57 (4,0) 57 (2,9) 56 (3,3) 54 (2,7)
Lesing
Agder fylke 52 (2,3)
Akershus fylke (utgått) 49 (1,9) 50 (1,9) 48 (1,9) 50 (1,8)
Aust-Agder fylke (utgått) 52 (3,9) 53 (2,7) 51 (3,2) 49 (3,1)
Buskerud fylke (utgått) 48 (3,7) 48 (3,5) 44 (3,1) 48 (2,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47 (5,7)
Hedmark fylke (utgått) 46 (3,2) 48 (3,0) 48 (2,3) 47 (2,8)
Hordaland fylke (utgått) 47 (2,0) 48 (1,9) 50 (1,8) 47 (2,0)
Innlandet fylke 50 (2,5)
Møre og Romsdal fylke 49 (2,9) 49 (2,7) 46 (1,9) 47 (2,5) 48 (2,7)
Nordland fylke 48 (2,4) 49 (2,5) 47 (2,4) 49 (2,1) 49 (2,7)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (4,5) 50 (3,8)
Norske skoler i utlandet 48 (3,2) 49 (3,4) 48 (3,1) 48 (2,7) 46 (2,7)
Oppland fylke (utgått) 47 (3,9) 46 (4,2) 49 (3,8) 40 (6,6)
Oslo fylke 52 (1,9) 51 (1,7) 52 (1,6) 49 (1,7) 51 (1,8)
Rogaland fylke 49 (1,9) 46 (2,0) 47 (1,9) 48 (2,1) 50 (1,9)
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (2,6) 48 (2,5)
Telemark fylke (utgått) 49 (2,9) 51 (2,6) 47 (2,6) 48 (2,3)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 49 (2,9)
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (3,8) 50 (4,1) 47 (2,9) 46 (3,0)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (2,0) 49 (2,0) 49 (1,7)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (2,2) 49 (2,7) 46 (2,7) 49 (3,3)
Vestfold fylke (utgått) 49 (2,5) 52 (2,2) 50 (2,4) 48 (2,5)
Vestfold og Telemark fylke 49 (1,8)
Vestland fylke 49 (1,8)
Viken fylke 51 (1,2)
Østfold fylke (utgått) 52 (3,0) 51 (2,3) 52 (3,3) 48 (2,2)
Regning
Agder fylke 47 (2,2)
Akershus fylke (utgått) 46 (2,1) 46 (2,1) 47 (1,7) 47 (1,8)
Aust-Agder fylke (utgått) 48 (4,1) 47 (2,6) 50 (3,4) 46 (3,7)
Buskerud fylke (utgått) 45 (4,1) 47 (3,4) 40 (4,0) 49 (3,2)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 46 (6,5)
Hedmark fylke (utgått) 43 (2,6) 46 (2,6) 46 (2,8) 44 (2,8)
Hordaland fylke (utgått) 45 (1,8) 46 (1,8) 46 (1,9) 46 (1,8)
Innlandet fylke 46 (2,4)
Møre og Romsdal fylke 47 (2,9) 49 (2,7) 47 (1,9) 49 (2,2) 48 (2,5)
Nordland fylke 47 (2,9) 45 (2,4) 42 (2,1) 45 (2,1) 47 (3,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 47 (3,6) 48 (3,9)
Norske skoler i utlandet 48 (3,0) 47 (2,4) 44 (2,3) 47 (3,1) 45 (2,8)
Oppland fylke (utgått) 41 (3,2) 43 (3,4) 46 (3,8) 40 (4,2)
Oslo fylke 50 (1,7) 48 (1,6) 49 (1,6) 47 (1,6) 48 (1,7)
Rogaland fylke 48 (2,1) 45 (2,2) 44 (1,7) 46 (2,2) 49 (1,8)
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 48 (3,0) 47 (2,6)
Telemark fylke (utgått) 49 (3,2) 51 (2,4) 45 (3,0) 44 (2,1)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 45 (2,3)
Troms Romsa fylke (utgått) 43 (3,8) 46 (4,1) 46 (3,4) 45 (3,0)
Trøndelag - Trööndelage fylke 45 (2,0) 46 (2,0) 45 (1,9)
Vest-Agder fylke (utgått) 47 (2,1) 48 (2,9) 45 (2,7) 47 (3,0)
Vestfold fylke (utgått) 46 (2,1) 46 (2,0) 47 (2,2) 48 (2,8)
Vestfold og Telemark fylke 47 (1,7)
Vestland fylke 47 (1,8)
Viken fylke 49 (1,3)
Østfold fylke (utgått) 49 (2,6) 49 (2,4) 50 (2,7) 47 (2,3)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 23,8
Akershus fylke (utgått) 33,3 38,5 37,1 30,8
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 31,4 29,2 15,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 41,7 39,5 34,2 42,4
Hordaland fylke (utgått) 39,8 26,6 37,6 31,7
Innlandet fylke 48,9
Møre og Romsdal fylke 17,4 16,7 26,1 19,6 33,3
Nordland fylke 25,7 25,7 54,2 37,0 42,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 23,3
Norske skoler i utlandet 22,5 21,2 14,7
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 21,9 16,5 24,0 29,1 23,2
Rogaland fylke 27,9 36,7 34,7 27,8 15,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 33,3 18,2
Telemark fylke (utgått) 25,6 20,5 37,3 33,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 25,0
Troms Romsa fylke (utgått) 39,3 34,6 29,3 19,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 27,7 28,6 36,7
Vest-Agder fylke (utgått) 38,9 55,6 33,3
Vestfold fylke (utgått) 36,1 34,8 25,0 34,6
Vestfold og Telemark fylke 29,9
Vestland fylke 26,1
Viken fylke 24,7
Østfold fylke (utgått) 19,6 13,1 13,3 19,1
Mestringsnivå 2
Agder fylke 38,8
Akershus fylke (utgått) 28,4 35,2 28,4 32,5
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 34,3 20,8 31,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 38,9 31,6 50,0 42,4
Hordaland fylke (utgått) 39,8 52,1 43,6 37,6
Innlandet fylke 34,0
Møre og Romsdal fylke 54,3 56,3 43,5 53,6 38,3
Nordland fylke 57,1 48,6 35,4 46,3 42,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 53,3
Norske skoler i utlandet 42,5 45,5 50,0
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 42,9 57,4 39,2 39,4 39,3
Rogaland fylke 41,9 31,6 33,7 34,2 33,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 31,4 32,7
Telemark fylke (utgått) 44,2 52,3 49,0 49,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 39,6
Troms Romsa fylke (utgått) 42,9 30,8 48,8 58,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 31,7 37,4 35,8
Vest-Agder fylke (utgått) 51,9 36,1 50,0
Vestfold fylke (utgått) 39,3 48,5 46,4 30,8
Vestfold og Telemark fylke 44,9
Vestland fylke 43,5
Viken fylke 29,6
Østfold fylke (utgått) 28,3 37,7 35,6 44,1
Mestringsnivå 3
Agder fylke 37,5
Akershus fylke (utgått) 38,2 26,4 34,5 36,8
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 34,3 50,0 53,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 19,4 28,9 15,8 15,2
Hordaland fylke (utgått) 20,5 21,3 18,8 30,7
Innlandet fylke 17,0
Møre og Romsdal fylke 28,3 27,1 30,4 26,8 28,3
Nordland fylke 17,1 25,7 10,4 16,7 15,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 23,3
Norske skoler i utlandet 35,0 33,3 35,3
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 35,2 26,1 36,8 31,5 37,5
Rogaland fylke 30,2 31,6 31,7 38,0 50,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 35,3 49,1
Telemark fylke (utgått) 30,2 27,3 13,7 17,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 35,4
Troms Romsa fylke (utgått) 17,9 34,6 22,0 22,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 40,6 34,1 27,5
Vest-Agder fylke (utgått) 9,3 8,3 16,7
Vestfold fylke (utgått) 24,6 16,7 28,6 34,6
Vestfold og Telemark fylke 25,2
Vestland fylke 30,4
Viken fylke 45,7
Østfold fylke (utgått) 52,2 49,2 51,1 36,8

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 20,8
Akershus fylke (utgått) 33,0 25,3 33,9 27,8
Aust-Agder fylke (utgått) 25,0
Buskerud fylke (utgått) 25,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 36,8 29,7 23,7 39,4
Hordaland fylke (utgått) 35,9 32,3 27,6 35,2
Innlandet fylke 19,6
Møre og Romsdal fylke 27,3 30,0 34,3 35,7 39,3
Nordland fylke 18,9 26,1 23,5 30,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 34,1 36,4 18,8
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 20,6 20,0 16,0 30,6 22,4
Rogaland fylke 26,9 36,2 30,8 26,0 22,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 26,0 30,2
Telemark fylke (utgått) 26,2 15,2 34,7 27,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 21,7
Troms Romsa fylke (utgått) 28,0 26,9 30,8 25,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 28,0 27,0 28,7
Vest-Agder fylke (utgått) 26,8 38,9 33,3
Vestfold fylke (utgått) 28,3 15,2 16,9 36,0
Vestfold og Telemark fylke 27,9
Vestland fylke 23,8
Viken fylke 23,6
Østfold fylke (utgått) 18,6 27,4 19,6 34,8
Mestringsnivå 2
Agder fylke 46,8
Akershus fylke (utgått) 45,0 53,8 46,1 53,0
Aust-Agder fylke (utgått) 42,9
Buskerud fylke (utgått) 64,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 50,0 48,6 68,4 51,5
Hordaland fylke (utgått) 47,8 47,5 47,6 46,7
Innlandet fylke 60,9
Møre og Romsdal fylke 54,5 50,0 58,2 51,8 39,3
Nordland fylke 70,3 65,2 56,9 57,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 41,5 51,5 68,8
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 43,0 52,8 51,9 49,3 54,4
Rogaland fylke 55,1 53,6 57,1 56,2 55,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 46,0 50,9
Telemark fylke (utgått) 52,4 54,3 53,1 58,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 58,7
Troms Romsa fylke (utgått) 52,0 42,3 59,0 67,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 49,0 52,8 53,7
Vest-Agder fylke (utgått) 57,1 52,8 42,9
Vestfold fylke (utgått) 41,7 60,6 59,3 42,0
Vestfold og Telemark fylke 47,1
Vestland fylke 55,4
Viken fylke 51,5
Østfold fylke (utgått) 53,5 45,2 54,3 43,5
Mestringsnivå 3
Agder fylke 32,5
Akershus fylke (utgått) 22,0 20,9 20,0 19,1
Aust-Agder fylke (utgått) 32,1
Buskerud fylke (utgått) 9,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 13,2 21,6 7,9 9,1
Hordaland fylke (utgått) 16,3 20,2 24,8 18,1
Innlandet fylke 19,6
Møre og Romsdal fylke 18,2 20,0 7,5 12,5 21,4
Nordland fylke 10,8 8,7 19,6 12,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 24,4 12,1 12,5
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 36,4 27,2 32,1 20,1 23,2
Rogaland fylke 17,9 10,1 12,1 17,8 21,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 28,0 18,9
Telemark fylke (utgått) 21,4 30,4 12,2 13,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 19,6
Troms Romsa fylke (utgått) 20,0 30,8 10,3 6,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,0 20,2 17,6
Vest-Agder fylke (utgått) 16,1 8,3 23,8
Vestfold fylke (utgått) 30,0 24,2 23,7 22,0
Vestfold og Telemark fylke 25,0
Vestland fylke 20,8
Viken fylke 24,9
Østfold fylke (utgått) 27,9 27,4 26,1 21,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 37,5
Akershus fylke (utgått) 47,1 38,9 36,5 30,2
Aust-Agder fylke (utgått) 37,0
Buskerud fylke (utgått) 33,3 20,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 43,6 32,4 46,2 44,1
Hordaland fylke (utgått) 42,6 37,6 45,2 38,9
Innlandet fylke 41,7
Møre og Romsdal fylke 36,6 32,0 34,8 24,1 34,5
Nordland fylke 36,8 60,4 35,2 32,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 32,3
Norske skoler i utlandet 34,1 44,1 43,8
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 20,7 31,1 27,5 31,9 35,4
Rogaland fylke 32,1 47,2 45,6 35,6 24,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 38,0 29,4
Telemark fylke (utgått) 37,2 15,2 42,3 34,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 41,7
Troms Romsa fylke (utgått) 32,5 42,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 47,5 39,6 41,9
Vest-Agder fylke (utgått) 39,3 32,4 40,0 34,9
Vestfold fylke (utgått) 35,0 31,8 22,8 32,1
Vestfold og Telemark fylke 40,5
Vestland fylke 33,3
Viken fylke 32,1
Østfold fylke (utgått) 19,1 22,6 21,7 30,9
Mestringsnivå 2
Agder fylke 48,8
Akershus fylke (utgått) 32,7 43,3 43,5 56,9
Aust-Agder fylke (utgått) 40,7
Buskerud fylke (utgått) 44,4 56,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 46,2 56,8 43,6 47,1
Hordaland fylke (utgått) 47,9 46,5 39,4 48,1
Innlandet fylke 41,7
Møre og Romsdal fylke 41,5 42,0 55,1 60,3 43,6
Nordland fylke 55,3 35,4 59,3 45,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48,4
Norske skoler i utlandet 51,2 52,9 43,8
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 55,0 49,2 46,4 52,5 44,6
Rogaland fylke 46,2 40,3 45,6 47,9 57,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 40,0 47,1
Telemark fylke (utgått) 37,2 60,9 44,2 62,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 45,8
Troms Romsa fylke (utgått) 52,5 48,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 35,6 46,2 44,8
Vest-Agder fylke (utgått) 53,6 54,1 54,3 44,2
Vestfold fylke (utgått) 56,7 57,6 64,9 49,1
Vestfold og Telemark fylke 44,1
Vestland fylke 49,5
Viken fylke 44,6
Østfold fylke (utgått) 61,7 51,6 50,0 52,9
Mestringsnivå 3
Agder fylke 13,8
Akershus fylke (utgått) 20,2 17,8 20,0 12,9
Aust-Agder fylke (utgått) 22,2
Buskerud fylke (utgått) 22,2 23,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 10,3 10,8 10,3 8,8
Hordaland fylke (utgått) 9,6 15,8 15,4 13,0
Innlandet fylke 16,7
Møre og Romsdal fylke 22,0 26,0 10,1 15,5 21,8
Nordland fylke 7,9 4,2 5,6 22,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 19,4
Norske skoler i utlandet 14,6 2,9 12,5
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 24,3 19,7 26,1 15,6 20,0
Rogaland fylke 21,8 12,5 8,9 16,4 18,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,0 23,5
Telemark fylke (utgått) 25,6 23,9 13,5 3,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 12,5
Troms Romsa fylke (utgått) 15,0 9,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,8 14,3 13,3
Vest-Agder fylke (utgått) 7,1 13,5 5,7 20,9
Vestfold fylke (utgått) 8,3 10,6 12,3 18,9
Vestfold og Telemark fylke 15,3
Vestland fylke 17,2
Viken fylke 23,3
Østfold fylke (utgått) 19,1 25,8 28,3 16,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no