Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Agder fylke 49 (0,4)
Akershus fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 48 (0,6) 48 (0,7) 48 (0,7) 47 (0,6)
Buskerud fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (1,0) 47 (0,9) 50 (1,0)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,5) 51 (0,6) 50 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Innlandet fylke 50 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5)
Nordland fylke 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,6)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 47 (0,6) 47 (0,6)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 47 (0,5) 48 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6)
Oslo fylke 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 53 (0,3)
Rogaland fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 51 (0,4)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49 (0,7) 49 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,4) 49 (0,4)
Telemark fylke (utgått) 49 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6) 50 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 49 (0,5)
Troms Romsa fylke (utgått) 47 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,7)
Trøndelag - Trööndelage fylke 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke 50 (0,4)
Vestland fylke 49 (0,3)
Viken fylke 50 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,5) 48 (0,4)
Lesing
Agder fylke 50 (0,4)
Akershus fylke (utgått) 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 51 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 50 (0,7) 49 (0,7) 50 (0,7) 49 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,4) 50 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49 (1,0) 49 (0,9) 50 (0,9)
Hedmark fylke (utgått) 51 (0,6) 52 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Innlandet fylke 50 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,7) 49 (0,7)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 49 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,5) 50 (0,6)
Oslo fylke 54 (0,4) 54 (0,3) 54 (0,3) 52 (0,3) 53 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,4) 50 (0,3) 51 (0,3) 50 (0,3) 51 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,7) 49 (0,7) 48 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,5) 51 (0,4)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,7) 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 50 (0,5)
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 50 (0,3) 50 (0,4) 50 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 51 (0,6) 50 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke 50 (0,4)
Vestland fylke 50 (0,3)
Viken fylke 51 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Regning
Agder fylke 49 (0,4)
Akershus fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,7) 48 (0,7) 47 (0,6) 48 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,9) 46 (0,8) 49 (0,9)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,6) 50 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Innlandet fylke 49 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,5) 50 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,5)
Nordland fylke 47 (0,5) 48 (0,5) 47 (0,5) 47 (0,5) 48 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,6) 47 (0,6)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 48 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6)
Oslo fylke 52 (0,3) 51 (0,4) 51 (0,4) 51 (0,3) 50 (0,3)
Rogaland fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51 (0,7) 49 (0,7) 50 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4)
Telemark fylke (utgått) 49 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 48 (0,5)
Troms Romsa fylke (utgått) 48 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 48 (0,3) 49 (0,4) 48 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,5) 49 (0,6) 48 (0,5) 48 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke 48 (0,4)
Vestland fylke 49 (0,3)
Viken fylke 49 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 47 (0,4) 48 (0,5) 47 (0,4) 47 (0,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 27,5
Akershus fylke (utgått) 22,0 21,4 22,1 23,8
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 24,6 26,4 25,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 21,1 18,5 21,0 27,3
Hordaland fylke (utgått) 26,8 25,3 27,2 26,8
Innlandet fylke 24,9
Møre og Romsdal fylke 26,0 24,2 28,1 25,8 22,9
Nordland fylke 32,2 30,9 28,8 31,7 29,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 33,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 15,5 16,5 15,3 18,2 16,7
Rogaland fylke 25,0 22,4 22,8 25,4 23,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 26,5 26,4
Telemark fylke (utgått) 26,3 28,5 27,3 25,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 27,9
Troms Romsa fylke (utgått) 33,6 27,7 30,2 30,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 29,6 31,3 29,6
Vest-Agder fylke (utgått) 23,3 26,0 28,7
Vestfold fylke (utgått) 24,4 26,2 27,5 23,8
Vestfold og Telemark fylke 26,3
Vestland fylke 27,8
Viken fylke 24,4
Østfold fylke (utgått) 31,4 25,5 27,4 31,7
Mestringsnivå 2
Agder fylke 49,4
Akershus fylke (utgått) 55,6 54,3 52,5 51,1
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 53,8 52,3 48,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 56,6 56,3 56,7 50,1
Hordaland fylke (utgått) 54,8 54,6 50,8 50,1
Innlandet fylke 51,1
Møre og Romsdal fylke 55,9 54,3 52,7 52,2 51,5
Nordland fylke 50,0 51,3 52,8 47,2 46,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 52,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 53,0 51,4 52,5 50,3 46,3
Rogaland fylke 54,0 55,9 51,7 48,9 47,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 55,0 54,8
Telemark fylke (utgått) 54,7 54,9 50,4 49,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 46,9
Troms Romsa fylke (utgått) 52,5 53,3 50,8 47,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 50,5 47,8 47,9
Vest-Agder fylke (utgått) 56,9 54,0 51,0
Vestfold fylke (utgått) 55,2 53,1 51,7 50,4
Vestfold og Telemark fylke 49,2
Vestland fylke 47,4
Viken fylke 47,9
Østfold fylke (utgått) 52,6 55,4 51,7 48,3
Mestringsnivå 3
Agder fylke 23,2
Akershus fylke (utgått) 22,5 24,4 25,3 25,1
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 21,6 21,2 25,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 22,3 25,2 22,2 22,6
Hordaland fylke (utgått) 18,4 20,1 22,0 23,1
Innlandet fylke 24,1
Møre og Romsdal fylke 18,1 21,5 19,2 22,1 25,6
Nordland fylke 17,9 17,8 18,5 21,1 24,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 31,5 32,1 32,2 31,5 37,0
Rogaland fylke 21,0 21,6 25,5 25,8 29,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 18,5 18,8
Telemark fylke (utgått) 19,0 16,6 22,4 24,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 25,2
Troms Romsa fylke (utgått) 13,9 19,0 19,1 22,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 19,9 20,9 22,4
Vest-Agder fylke (utgått) 19,8 20,0 20,3
Vestfold fylke (utgått) 20,4 20,8 20,8 25,8
Vestfold og Telemark fylke 24,5
Vestland fylke 24,8
Viken fylke 27,8
Østfold fylke (utgått) 16,0 19,1 20,9 20,1

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 22,6
Akershus fylke (utgått) 18,4 16,4 15,7 17,9
Aust-Agder fylke (utgått) 23,9
Buskerud fylke (utgått) 20,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 19,4 17,6 17,5 22,2
Hordaland fylke (utgått) 25,5 21,1 20,7 23,1
Innlandet fylke 20,5
Møre og Romsdal fylke 26,3 20,0 22,3 22,2 23,5
Nordland fylke 21,6 21,8 26,1 26,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 15,4 14,1 12,9 15,5 15,0
Rogaland fylke 24,9 21,0 18,0 21,4 19,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 23,6 20,6
Telemark fylke (utgått) 25,2 19,5 19,9 23,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 23,7
Troms Romsa fylke (utgått) 26,6 23,0 21,6 21,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 20,6 21,8 22,6
Vest-Agder fylke (utgått) 21,1 22,0 25,4
Vestfold fylke (utgått) 22,6 20,5 20,4 21,6
Vestfold og Telemark fylke 22,6
Vestland fylke 24,2
Viken fylke 19,6
Østfold fylke (utgått) 28,5 24,2 23,9 26,4
Mestringsnivå 2
Agder fylke 57,0
Akershus fylke (utgått) 51,8 53,4 54,6 57,6
Aust-Agder fylke (utgått) 54,6
Buskerud fylke (utgått) 58,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 54,6 53,0 56,9 56,1
Hordaland fylke (utgått) 51,7 56,8 56,1 56,9
Innlandet fylke 57,1
Møre og Romsdal fylke 51,1 56,8 60,0 61,6 55,4
Nordland fylke 54,7 56,0 58,3 55,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 46,4 47,9 48,5 53,5 51,3
Rogaland fylke 52,1 56,2 58,7 58,1 57,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 52,1 54,7
Telemark fylke (utgått) 50,5 56,0 58,7 56,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 54,5
Troms Romsa fylke (utgått) 53,7 53,5 55,5 55,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 57,7 55,1 56,8
Vest-Agder fylke (utgått) 54,7 57,5 57,4
Vestfold fylke (utgått) 52,9 56,6 55,1 58,0
Vestfold og Telemark fylke 57,3
Vestland fylke 55,2
Viken fylke 55,5
Østfold fylke (utgått) 52,4 56,2 56,6 58,3
Mestringsnivå 3
Agder fylke 20,4
Akershus fylke (utgått) 29,7 30,2 29,7 24,5
Aust-Agder fylke (utgått) 21,5
Buskerud fylke (utgått) 20,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 26,0 29,3 25,6 21,7
Hordaland fylke (utgått) 22,9 22,1 23,2 20,1
Innlandet fylke 22,4
Møre og Romsdal fylke 22,7 23,3 17,7 16,2 21,1
Nordland fylke 23,7 22,2 15,6 18,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 38,2 38,0 38,6 30,9 33,7
Rogaland fylke 23,0 22,8 23,3 20,6 23,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,3 24,6
Telemark fylke (utgått) 24,3 24,4 21,5 20,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 21,8
Troms Romsa fylke (utgått) 19,7 23,5 22,9 23,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 21,7 23,1 20,7
Vest-Agder fylke (utgått) 24,2 20,5 17,2
Vestfold fylke (utgått) 24,5 22,9 24,5 20,4
Vestfold og Telemark fylke 20,1
Vestland fylke 20,6
Viken fylke 24,9
Østfold fylke (utgått) 19,1 19,6 19,5 15,3

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 26,8
Akershus fylke (utgått) 20,5 23,3 24,3 24,7
Aust-Agder fylke (utgått) 27,0
Buskerud fylke (utgått) 26,1 27,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 22,3 19,7 24,0 25,4
Hordaland fylke (utgått) 25,3 25,1 25,3 26,8
Innlandet fylke 26,4
Møre og Romsdal fylke 25,2 21,7 27,3 26,2 25,0
Nordland fylke 27,5 27,8 34,2 30,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 31,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 18,7 20,0 19,9 20,4 23,3
Rogaland fylke 24,1 23,8 24,7 24,4 23,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,7 23,9
Telemark fylke (utgått) 24,3 27,5 28,0 28,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 30,9
Troms Romsa fylke (utgått) 26,5 25,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 27,8 25,7 26,8
Vest-Agder fylke (utgått) 22,6 26,0 29,2 28,7
Vestfold fylke (utgått) 25,5 27,2 27,1 29,4
Vestfold og Telemark fylke 30,1
Vestland fylke 26,5
Viken fylke 26,5
Østfold fylke (utgått) 32,1 30,1 30,9 33,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke 54,9
Akershus fylke (utgått) 55,0 54,0 52,0 51,5
Aust-Agder fylke (utgått) 51,1
Buskerud fylke (utgått) 54,2 51,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 54,0 55,2 54,3 53,2
Hordaland fylke (utgått) 55,5 53,5 53,8 52,0
Innlandet fylke 55,9
Møre og Romsdal fylke 56,2 56,2 55,4 55,5 54,6
Nordland fylke 55,2 57,2 50,0 53,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 53,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 49,1 48,7 48,7 49,7 48,7
Rogaland fylke 54,5 55,4 55,8 53,3 54,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 55,0 55,3
Telemark fylke (utgått) 56,7 54,4 53,6 54,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 52,9
Troms Romsa fylke (utgått) 54,5 54,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 54,4 53,5 54,8
Vest-Agder fylke (utgått) 53,7 52,6 54,4 52,7
Vestfold fylke (utgått) 54,9 53,2 53,9 50,8
Vestfold og Telemark fylke 53,3
Vestland fylke 54,2
Viken fylke 52,9
Østfold fylke (utgått) 51,5 52,7 53,7 52,4
Mestringsnivå 3
Agder fylke 18,3
Akershus fylke (utgått) 24,5 22,7 23,7 23,8
Aust-Agder fylke (utgått) 21,9
Buskerud fylke (utgått) 19,6 21,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 23,7 25,1 21,7 21,4
Hordaland fylke (utgått) 19,2 21,4 21,0 21,2
Innlandet fylke 17,7
Møre og Romsdal fylke 18,6 22,1 17,4 18,3 20,4
Nordland fylke 17,3 15,1 15,7 16,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 15,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 32,2 31,2 31,4 29,9 28,1
Rogaland fylke 21,4 20,8 19,5 22,3 21,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,3 20,8
Telemark fylke (utgått) 19,0 18,2 18,4 17,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 16,2
Troms Romsa fylke (utgått) 19,0 20,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,8 20,8 18,4
Vest-Agder fylke (utgått) 23,7 21,4 16,4 18,5
Vestfold fylke (utgått) 19,6 19,5 19,0 19,8
Vestfold og Telemark fylke 16,6
Vestland fylke 19,4
Viken fylke 20,6
Østfold fylke (utgått) 16,4 17,2 15,4 14,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no