Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Agder fylke 49 (0,4)
Akershus fylke (utgått) 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 51 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,8) 49 (0,7) 50 (0,7) 49 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49 (1,0) 50 (1,0) 51 (1,0)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,6) 51 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,4) 51 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3)
Innlandet fylke 50 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,6) 49 (0,5) 50 (0,6) 50 (0,5) 50 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,7) 49 (0,7)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 49 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 48 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,4) 54 (0,4) 54 (0,3) 53 (0,4) 52 (0,3)
Rogaland fylke 51 (0,4) 51 (0,4) 51 (0,4) 51 (0,4) 51 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51 (0,8) 51 (0,7) 50 (0,8)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,5) 50 (0,5)
Telemark fylke (utgått) 51 (0,6) 50 (0,7) 51 (0,6) 50 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 50 (0,5)
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,7) 50 (0,7) 50 (0,7) 50 (0,7)
Trøndelag - Trööndelage fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 51 (0,6) 50 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke 50 (0,4)
Vestland fylke 50 (0,3)
Viken fylke 51 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Lesing
Agder fylke 49 (0,4)
Akershus fylke (utgått) 51 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 51 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,8) 48 (0,7) 48 (0,7) 49 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,4) 50 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47 (0,9) 47 (1,0) 48 (1,0)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 50 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Innlandet fylke 49 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,5)
Nordland fylke 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 47 (0,7) 48 (0,7)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,4) 52 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 51 (0,3)
Rogaland fylke 49 (0,4) 48 (0,3) 48 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 48 (0,7) 49 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,5) 48 (0,4)
Telemark fylke (utgått) 50 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 48 (0,5)
Troms Romsa fylke (utgått) 48 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,4) 50 (0,4) 48 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,6) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke 49 (0,4)
Vestland fylke 49 (0,3)
Viken fylke 50 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,4) 49 (0,4)
Regning
Agder fylke 51 (0,4)
Akershus fylke (utgått) 52 (0,3) 51 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 50 (0,7) 50 (0,7) 50 (0,7) 50 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (1,0) 49 (0,9) 49 (1,0)
Hedmark fylke (utgått) 51 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,6) 51 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 51 (0,4) 52 (0,4) 51 (0,3) 51 (0,3)
Innlandet fylke 50 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,7) 50 (0,6)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 50 (0,6) 51 (0,6) 50 (0,6) 49 (0,6)
Oslo fylke 54 (0,4) 54 (0,4) 54 (0,4) 53 (0,4) 53 (0,4)
Rogaland fylke 51 (0,3) 51 (0,4) 51 (0,3) 51 (0,4) 51 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 52 (0,7) 52 (0,7) 51 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 51 (0,5) 51 (0,5)
Telemark fylke (utgått) 51 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 49 (0,5)
Troms Romsa fylke (utgått) 50 (0,6) 50 (0,7) 50 (0,6) 50 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 51 (0,4) 51 (0,4) 50 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 51 (0,6) 51 (0,6) 52 (0,6) 51 (0,6)
Vestfold fylke (utgått) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke 50 (0,4)
Vestland fylke 51 (0,3)
Viken fylke 51 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 27,2
Akershus fylke (utgått) 18,9 19,7 18,0 20,2
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 22,1 22,1 22,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 24,2 21,1 22,7 19,9
Hordaland fylke (utgått) 24,1 22,7 22,7 23,1
Innlandet fylke 25,9
Møre og Romsdal fylke 24,7 20,7 21,5 23,3 23,2
Nordland fylke 29,6 25,6 25,8 26,0 24,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 29,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 14,1 14,6 12,6 16,2 18,5
Rogaland fylke 22,0 21,1 21,0 21,2 21,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,3 24,2
Telemark fylke (utgått) 22,7 24,4 21,3 23,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 27,3
Troms Romsa fylke (utgått) 30,2 26,2 24,5 26,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 24,8 26,2 27,9
Vest-Agder fylke (utgått) 22,4 22,9 23,2
Vestfold fylke (utgått) 22,8 21,0 20,5 23,9
Vestfold og Telemark fylke 26,5
Vestland fylke 25,9
Viken fylke 23,1
Østfold fylke (utgått) 26,2 24,7 22,7 24,6
Mestringsnivå 2
Agder fylke 49,0
Akershus fylke (utgått) 49,8 48,7 49,9 48,8
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 49,8 47,8 50,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 48,0 52,4 53,6 49,0
Hordaland fylke (utgått) 50,1 49,3 49,1 51,4
Innlandet fylke 49,6
Møre og Romsdal fylke 50,1 49,2 50,2 47,0 49,0
Nordland fylke 47,8 51,5 46,3 49,5 48,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 46,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 49,3 45,1 48,4 46,4 48,6
Rogaland fylke 49,1 50,3 47,5 49,1 48,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 49,1 47,1
Telemark fylke (utgått) 50,3 49,6 51,2 50,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 44,7
Troms Romsa fylke (utgått) 44,9 48,3 48,3 47,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 49,4 48,5 48,0
Vest-Agder fylke (utgått) 50,1 48,1 51,4
Vestfold fylke (utgått) 49,8 52,6 51,5 50,5
Vestfold og Telemark fylke 48,1
Vestland fylke 47,2
Viken fylke 48,0
Østfold fylke (utgått) 48,3 49,1 51,8 50,1
Mestringsnivå 3
Agder fylke 23,7
Akershus fylke (utgått) 31,3 31,6 32,2 31,0
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 28,1 30,2 26,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 27,8 26,5 23,7 31,1
Hordaland fylke (utgått) 25,8 27,9 28,2 25,5
Innlandet fylke 24,5
Møre og Romsdal fylke 25,2 30,1 28,3 29,8 27,9
Nordland fylke 22,7 22,9 27,9 24,5 27,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 24,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 36,6 40,3 39,0 37,4 32,9
Rogaland fylke 28,9 28,7 31,5 29,7 30,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 26,6 28,7
Telemark fylke (utgått) 27,1 26,0 27,5 25,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 28,1
Troms Romsa fylke (utgått) 24,8 25,5 27,2 26,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 25,9 25,3 24,2
Vest-Agder fylke (utgått) 27,5 29,0 25,5
Vestfold fylke (utgått) 27,4 26,4 27,9 25,6
Vestfold og Telemark fylke 25,4
Vestland fylke 26,9
Viken fylke 28,9
Østfold fylke (utgått) 25,5 26,2 25,5 25,3

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 28,2
Akershus fylke (utgått) 23,5 23,5 22,6 20,9
Aust-Agder fylke (utgått) 31,8
Buskerud fylke (utgått) 21,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 26,2 26,8 27,4 22,7
Hordaland fylke (utgått) 29,1 28,4 28,0 27,4
Innlandet fylke 23,0
Møre og Romsdal fylke 29,8 30,3 29,6 24,2 27,0
Nordland fylke 31,2 30,6 28,0 29,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 19,4 19,3 16,7 17,1 20,8
Rogaland fylke 28,0 29,1 28,6 23,0 23,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 27,9 29,1
Telemark fylke (utgått) 26,0 29,0 26,4 25,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 28,1
Troms Romsa fylke (utgått) 31,4 30,5 28,6 26,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 28,4 24,3 27,6
Vest-Agder fylke (utgått) 27,0 28,7 25,4
Vestfold fylke (utgått) 28,7 25,9 25,9 24,9
Vestfold og Telemark fylke 27,6
Vestland fylke 28,0
Viken fylke 23,2
Østfold fylke (utgått) 33,2 30,4 32,5 26,8
Mestringsnivå 2
Agder fylke 54,0
Akershus fylke (utgått) 49,7 51,4 54,6 54,8
Aust-Agder fylke (utgått) 46,2
Buskerud fylke (utgått) 55,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 52,2 52,2 54,3 55,0
Hordaland fylke (utgått) 49,7 51,0 53,8 53,4
Innlandet fylke 57,1
Møre og Romsdal fylke 50,4 52,4 54,2 57,2 55,6
Nordland fylke 52,8 52,4 55,3 54,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 46,0 47,5 49,5 48,8 53,3
Rogaland fylke 50,5 52,0 53,3 55,8 56,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50,5 52,8
Telemark fylke (utgått) 49,9 51,4 54,4 56,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 53,8
Troms Romsa fylke (utgått) 49,0 49,6 54,0 55,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 53,1 54,9 55,2
Vest-Agder fylke (utgått) 50,8 52,6 54,4
Vestfold fylke (utgått) 50,3 54,5 55,0 53,7
Vestfold og Telemark fylke 53,7
Vestland fylke 53,4
Viken fylke 55,5
Østfold fylke (utgått) 48,9 52,4 52,5 54,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke 17,8
Akershus fylke (utgått) 26,8 25,1 22,8 24,3
Aust-Agder fylke (utgått) 22,0
Buskerud fylke (utgått) 22,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 21,6 21,0 18,3 22,3
Hordaland fylke (utgått) 21,2 20,6 18,2 19,1
Innlandet fylke 20,0
Møre og Romsdal fylke 19,7 17,3 16,2 18,6 17,4
Nordland fylke 16,0 17,0 16,8 16,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 34,6 33,2 33,8 34,0 25,9
Rogaland fylke 21,4 18,8 18,1 21,2 20,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 21,5 18,1
Telemark fylke (utgått) 24,0 19,6 19,2 17,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 18,1
Troms Romsa fylke (utgått) 19,5 19,9 17,4 18,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,5 20,7 17,2
Vest-Agder fylke (utgått) 22,2 18,7 20,2
Vestfold fylke (utgått) 21,0 19,7 19,2 21,3
Vestfold og Telemark fylke 18,6
Vestland fylke 18,5
Viken fylke 21,3
Østfold fylke (utgått) 17,9 17,3 14,9 18,5

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 21,0
Akershus fylke (utgått) 17,6 20,1 17,3 17,7
Aust-Agder fylke (utgått) 24,4
Buskerud fylke (utgått) 21,7 20,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 21,4 21,2 21,7 20,2
Hordaland fylke (utgått) 20,3 18,6 19,5 20,7
Innlandet fylke 21,3
Møre og Romsdal fylke 24,9 20,4 19,9 18,5 21,0
Nordland fylke 25,5 22,5 27,8 24,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 22,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 15,8 16,0 13,5 15,7 17,8
Rogaland fylke 19,8 20,3 20,5 19,0 19,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 20,9 21,4
Telemark fylke (utgått) 20,4 23,3 22,6 23,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 25,3
Troms Romsa fylke (utgått) 24,4 23,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 20,1 21,8 23,1
Vest-Agder fylke (utgått) 19,3 20,5 18,9 21,2
Vestfold fylke (utgått) 20,1 22,1 21,1 22,6
Vestfold og Telemark fylke 23,7
Vestland fylke 20,5
Viken fylke 20,4
Østfold fylke (utgått) 25,9 26,1 25,9 24,4
Mestringsnivå 2
Agder fylke 50,8
Akershus fylke (utgått) 48,9 49,0 48,5 49,5
Aust-Agder fylke (utgått) 50,7
Buskerud fylke (utgått) 49,5 48,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 50,1 48,8 51,0 47,0
Hordaland fylke (utgått) 52,0 49,8 50,3 50,6
Innlandet fylke 52,6
Møre og Romsdal fylke 52,3 52,1 51,4 54,6 52,9
Nordland fylke 51,7 53,9 51,1 52,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 52,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 44,2 43,3 41,8 44,9 45,8
Rogaland fylke 53,0 50,0 48,9 48,5 50,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50,3 52,0
Telemark fylke (utgått) 49,9 50,7 49,3 51,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 51,2
Troms Romsa fylke (utgått) 49,1 51,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 50,6 49,5 51,7
Vest-Agder fylke (utgått) 50,2 51,0 49,6 48,6
Vestfold fylke (utgått) 50,6 48,2 50,9 50,0
Vestfold og Telemark fylke 51,4
Vestland fylke 49,7
Viken fylke 50,3
Østfold fylke (utgått) 51,4 50,0 49,2 51,0
Mestringsnivå 3
Agder fylke 28,2
Akershus fylke (utgått) 33,5 30,9 34,1 32,9
Aust-Agder fylke (utgått) 24,9
Buskerud fylke (utgått) 28,8 31,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 28,5 29,9 27,2 32,8
Hordaland fylke (utgått) 27,6 31,6 30,2 28,7
Innlandet fylke 26,1
Møre og Romsdal fylke 22,8 27,5 28,7 26,9 26,1
Nordland fylke 22,9 23,6 21,1 22,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 24,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 40,0 40,7 44,6 39,5 36,3
Rogaland fylke 27,2 29,7 30,7 32,4 29,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 28,8 26,7
Telemark fylke (utgått) 29,7 26,1 28,1 24,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 23,5
Troms Romsa fylke (utgått) 26,6 25,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 29,3 28,7 25,1
Vest-Agder fylke (utgått) 30,5 28,5 31,5 30,2
Vestfold fylke (utgått) 29,3 29,7 27,9 27,4
Vestfold og Telemark fylke 24,9
Vestland fylke 29,7
Viken fylke 29,3
Østfold fylke (utgått) 22,7 23,9 24,9 24,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no