Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke
Alle grunnskoler med adresse i Vest-Agder fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk 50 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4)
Lesing 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Regning 50 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 23,4 28,9 24,1 22,5 25,5
Mestringsnivå 2 55,0 51,1 53,0 55,8 50,5
Mestringsnivå 3 21,5 20,0 22,8 21,7 24,0

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 24,9 25,8 24,6 25,2 26,1
Mestringsnivå 2 53,4 52,5 52,6 54,5 54,7
Mestringsnivå 3 21,8 21,7 22,7 20,3 19,2

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 24,3 25,2 21,7 23,6 24,2
Mestringsnivå 2 51,9 52,0 51,9 51,7 51,9
Mestringsnivå 3 23,7 22,8 26,4 24,7 23,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no