Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.

- Regning

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 36,4
Akershus fylke (utgått) 42,7 35,0 32,4 25,2
Aust-Agder fylke (utgått) 42,1 20,7 23,2 49,0
Buskerud fylke (utgått) 24,1 36,5 54,2 26,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 46,5 32,4 36,6 39,1
Hordaland fylke (utgått) 33,7 36,2 34,2 32,9
Innlandet fylke 49,5
Møre og Romsdal fylke 28,6 29,2 28,7 22,2 26,0
Nordland fylke 31,7 40,0 40,6 39,4 29,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 32,1 32,8
Norske skoler i utlandet 28,2 17,5 32,4 38,7 34,8
Oppland fylke (utgått) 59,6 43,9 35,4
Oslo fylke 18,9 26,8 25,5 33,1 30,9
Rogaland fylke 30,1 39,7 40,4 31,0 25,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 35,3 24,8
Telemark fylke (utgått) 31,3 24,4 40,5 33,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 38,4
Troms Romsa fylke (utgått) 50,0 29,8 29,5 40,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 40,5 39,1 36,8
Vest-Agder fylke (utgått) 36,4 33,3 32,6 30,9
Vestfold fylke (utgått) 35,0 27,4 18,9 29,1
Vestfold og Telemark fylke 37,1
Vestland fylke 29,6
Viken fylke 29,3
Østfold fylke (utgått) 19,4 25,2 20,8 30,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke 46,9
Akershus fylke (utgått) 38,5 46,7 44,7 50,9
Aust-Agder fylke (utgått) 42,1 58,6 53,6 33,3
Buskerud fylke (utgått) 55,6 42,9 32,2 50,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 45,3 57,7 47,6 46,4
Hordaland fylke (utgått) 49,7 44,0 47,5 48,9
Innlandet fylke 33,6
Møre og Romsdal fylke 45,7 46,2 54,3 55,6 52,0
Nordland fylke 58,3 47,1 45,8 52,9 54,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49,1 46,6
Norske skoler i utlandet 51,8 70,2 52,9 37,3 56,5
Oppland fylke (utgått) 32,7 41,5 50,0
Oslo fylke 53,6 46,5 46,9 47,7 46,8
Rogaland fylke 47,9 47,1 44,9 49,0 53,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 42,2 48,6
Telemark fylke (utgått) 43,4 53,3 44,1 57,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 44,4
Troms Romsa fylke (utgått) 40,3 42,1 52,6 47,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 42,0 47,9 46,8
Vest-Agder fylke (utgått) 49,1 50,8 51,7 51,9
Vestfold fylke (utgått) 54,7 50,0 59,1 43,6
Vestfold og Telemark fylke 45,5
Vestland fylke 49,1
Viken fylke 46,1
Østfold fylke (utgått) 55,9 45,4 54,2 49,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke 16,8
Akershus fylke (utgått) 18,8 18,3 23,0 23,9
Aust-Agder fylke (utgått) 15,8 20,7 23,2 17,6
Buskerud fylke (utgått) 20,4 20,6 13,6 23,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 8,1 9,9 15,9 14,5
Hordaland fylke (utgått) 16,6 19,8 18,3 18,3
Innlandet fylke 16,8
Møre og Romsdal fylke 25,7 24,5 17,1 22,2 22,0
Nordland fylke 10,0 12,9 13,5 7,7 15,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 18,9 20,7
Norske skoler i utlandet 20,0 12,3 14,7 24,0 8,7
Oppland fylke (utgått) 7,7 14,6 14,6
Oslo fylke 27,5 26,8 27,6 19,2 22,3
Rogaland fylke 22,1 13,2 14,6 20,0 21,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,5 26,7
Telemark fylke (utgått) 25,3 22,2 15,3 9,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 17,2
Troms Romsa fylke (utgått) 9,7 28,1 17,9 12,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,5 13,0 16,4
Vest-Agder fylke (utgått) 14,5 15,9 15,7 17,3
Vestfold fylke (utgått) 10,3 22,6 22,0 27,4
Vestfold og Telemark fylke 17,4
Vestland fylke 21,3
Viken fylke 24,7
Østfold fylke (utgått) 24,7 29,4 25,0 20,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no