Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.

- Engelsk

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 22,1 20,3 24,0
Aust-Agder fylke (utgått) 29,5 26,6 32,2
Buskerud fylke (utgått) 24,0 22,4 25,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 26,3 26,8 25,9
Hedmark fylke (utgått) 23,9 20,3 27,8
Hordaland fylke (utgått) 25,1 23,4 26,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 24,7 23,8 25,6
Nordland fylke 29,2 26,5 31,9
Norske skoler i utlandet 14,3 14,0 14,7
Oppland fylke (utgått) 31,0 30,4 31,7
Oslo fylke 17,7 16,8 18,6
Rogaland fylke 23,4 21,3 25,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 25,7 23,4 28,0
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 25,3 24,6 26,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 28,2 26,5 29,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 28,8 26,5 31,2
Vest-Agder fylke (utgått) 26,3 23,8 28,9
Vestfold fylke (utgått) 24,6 24,9 24,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 27,5 24,1 31,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 49,4 48,3 50,5
Aust-Agder fylke (utgått) 50,2 51,0 49,5
Buskerud fylke (utgått) 49,3 50,3 48,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 45,5 43,7 47,2
Hedmark fylke (utgått) 49,2 48,6 49,8
Hordaland fylke (utgått) 50,5 51,3 49,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49,4 46,7 52,2
Nordland fylke 48,2 49,2 47,2
Norske skoler i utlandet 46,8 44,2 50,0
Oppland fylke (utgått) 50,2 50,4 49,9
Oslo fylke 47,9 46,0 49,8
Rogaland fylke 48,7 49,0 48,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49,9 49,4 50,3
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 50,0 50,2 49,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 47,4 47,4 47,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 47,8 48,3 47,4
Vest-Agder fylke (utgått) 51,0 51,0 50,9
Vestfold fylke (utgått) 49,6 49,5 49,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 48,9 49,7 48,1
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 28,5 31,3 25,5
Aust-Agder fylke (utgått) 20,3 22,4 18,3
Buskerud fylke (utgått) 26,7 27,3 26,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 28,1 29,5 26,9
Hedmark fylke (utgått) 26,9 31,0 22,4
Hordaland fylke (utgått) 24,3 25,3 23,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 25,9 29,6 22,2
Nordland fylke 22,6 24,3 20,9
Norske skoler i utlandet 39,0 41,9 35,3
Oppland fylke (utgått) 18,8 19,3 18,4
Oslo fylke 34,4 37,2 31,5
Rogaland fylke 27,9 29,7 26,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 24,4 27,2 21,7
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 24,7 25,2 24,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 24,4 26,1 22,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,3 25,2 21,4
Vest-Agder fylke (utgått) 22,7 25,2 20,2
Vestfold fylke (utgått) 25,9 25,6 26,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 23,5 26,2 20,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no