Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.

- Engelsk

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 29,4
Akershus fylke (utgått) 36,8 33,7 35,3 27,0
Aust-Agder fylke (utgått) 15,8 12,3 13,5 19,2
Buskerud fylke (utgått) 18,9 34,4 32,2 17,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 42,7 38,4 34,2 37,1
Hordaland fylke (utgått) 33,3 32,6 34,9 31,5
Innlandet fylke 53,8
Møre og Romsdal fylke 19,1 20,8 23,8 29,0 25,2
Nordland fylke 30,5 26,6 39,4 38,1 45,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 30,4 22,8
Norske skoler i utlandet 17,9 18,2 22,7 14,3 20,0
Oppland fylke (utgått) 56,0 36,8 42,0 73,3
Oslo fylke 20,6 15,9 24,6 31,2 25,2
Rogaland fylke 27,4 37,8 38,4 26,3 22,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,5 25,0
Telemark fylke (utgått) 19,3 21,8 39,6 35,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 21,0
Troms Romsa fylke (utgått) 32,8 25,9 25,6 27,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 26,9 31,2 32,5
Vest-Agder fylke (utgått) 49,1 50,8 52,2 38,5
Vestfold fylke (utgått) 36,1 35,5 24,0 40,5
Vestfold og Telemark fylke 31,3
Vestland fylke 30,1
Viken fylke 23,8
Østfold fylke (utgått) 19,8 15,8 21,3 14,6
Mestringsnivå 2
Agder fylke 39,2
Akershus fylke (utgått) 27,9 33,7 31,1 32,6
Aust-Agder fylke (utgått) 36,8 35,1 42,3 44,2
Buskerud fylke (utgått) 35,8 31,1 30,5 31,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 40,2 39,7 46,8 40,0
Hordaland fylke (utgått) 42,4 46,1 45,1 43,3
Innlandet fylke 34,9
Møre og Romsdal fylke 50,0 51,5 46,0 45,8 45,7
Nordland fylke 47,5 48,1 36,2 44,8 39,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 55,4 52,6
Norske skoler i utlandet 47,6 50,9 40,9 46,8 53,3
Oppland fylke (utgått) 24,0 47,4 42,0 16,7
Oslo fylke 46,6 52,3 42,5 37,2 38,4
Rogaland fylke 41,7 30,4 33,2 40,7 35,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 29,4 28,6
Telemark fylke (utgått) 54,2 47,1 38,7 44,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 45,0
Troms Romsa fylke (utgått) 43,8 34,5 52,4 49,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 37,6 40,2 37,9
Vest-Agder fylke (utgått) 42,6 41,3 38,9 44,9
Vestfold fylke (utgått) 39,3 40,5 48,8 29,3
Vestfold og Telemark fylke 43,3
Vestland fylke 43,7
Viken fylke 34,0
Østfold fylke (utgått) 27,5 32,5 31,9 41,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke 31,5
Akershus fylke (utgått) 35,3 32,6 33,6 40,4
Aust-Agder fylke (utgått) 47,4 52,6 44,2 36,5
Buskerud fylke (utgått) 45,3 34,4 37,3 50,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 17,1 21,9 19,0 22,9
Hordaland fylke (utgått) 24,3 21,2 20,0 25,1
Innlandet fylke 11,3
Møre og Romsdal fylke 30,9 27,7 30,2 25,2 29,1
Nordland fylke 22,0 25,3 24,5 17,1 14,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,3 24,6
Norske skoler i utlandet 34,5 30,9 36,4 39,0 26,7
Oppland fylke (utgått) 20,0 15,8 16,0 10,0
Oslo fylke 32,7 31,8 32,9 31,6 36,4
Rogaland fylke 30,9 31,8 28,4 32,9 41,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 45,1 46,4
Telemark fylke (utgått) 26,5 31,0 21,7 20,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 34,0
Troms Romsa fylke (utgått) 23,4 39,7 22,0 23,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 35,5 28,6 29,6
Vest-Agder fylke (utgått) 8,3 7,9 8,9 16,7
Vestfold fylke (utgått) 24,6 24,0 27,2 30,2
Vestfold og Telemark fylke 25,3
Vestland fylke 26,2
Viken fylke 42,2
Østfold fylke (utgått) 52,7 51,8 46,8 43,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no