Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Værøy kommune
Kommunenr 1857
Alle grunnskoler med adresse i Værøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Værøy skole 37 (2,3) 53 (4,2)
Lesing
Værøy skole 38 (3,0) 49 (6,2)
Regning
Værøy skole 35 (3,6) 49 (4,8)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Værøy skole
Mestringsnivå 2
Værøy skole
Mestringsnivå 3
Værøy skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Værøy skole
Mestringsnivå 2
Værøy skole
Mestringsnivå 3
Værøy skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Værøy skole
Mestringsnivå 2
Værøy skole
Mestringsnivå 3
Værøy skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no