Nasjonale prøver 5. trinn

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 3419
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 47 (3,1) 47 (3,1)
Våler ungdomsskole
Lesing
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 49 (3,7) 48 (2,3)
Våler ungdomsskole
Regning
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 53 (3,7) 47 (2,1)
Våler ungdomsskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 31,0
Våler ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 51,7
Våler ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 17,2
Våler ungdomsskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 22,6
Våler ungdomsskole
Mestringsnivå 2
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 71,0
Våler ungdomsskole
Mestringsnivå 3
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 6,5
Våler ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no